Strefa użytkownika

Ile kosztuje miasto

Ikona dymek z pytaniem
Znajdziesz tu przykładowe koszty różnych miejskich działań. Pamiętajcie, że są to ceny szacunkowe, a na ostateczny koszt może mieć wpływ wiele dodatkowych czynników.

posadzenie drzewa

koszt materiału roślinnego i posadzenia, obwód pnia 14-16 cm

1 100 zł

posadzenie drzewa

koszt materiału roślinnego i posadzenia, obwód pnia 16-18 cm

1 500 zł

posadzenie drzewa

koszt materiału roślinnego i posadzenia, obwód pnia 18-20 cm

1 700 zł

posadzenie drzewa

koszt materiału roślinnego i posadzenia, obwód pnia 20-25 cm

2 200 zł

posadzenie drzewa

koszt materiału roślinnego i posadzenia, obwód pnia 30-35 cm

4 300 zł

posadzenie drzewa owocowego

koszt materiału roślinnego i posadzenia

1 100 zł

worek do podlewania

koszt przy zakupie 1 sztuki

130 zł

worek do podlewania

koszt przy zakupie 100 szt.

12 000 zł

ekspertyza dendrologiczna

cena zależna od ilości drzew, metody oraz stopnia trudności sporządzenia ekspertyzy

1 000 - 5 000 zł

posadzenie krzewu liściastego

przygotowanie terenu, nasadzenie

100 zł

posadzenie żywopłotu 10mb

typ zalecany w parkach, koszt orientacyjny, w zależności od rodzaju krzewu, zakup, zasadzenie i roczna pielęgnacja

1 200 zł

urządzenie trawnika 1m²

z siewu

22 zł

urządzenie trawnika 1m²

z rolki

30 zł

rozpłytowanie terenu (10 m²)

koszt orientacyjny

2 200 zł

założenie kwietnika 1m²

350 zł

wysianie łąki kwietnej 1m²

zamiast trawnika

35 zł

park kieszonkowy

koszt wykonania projektu, nasadzeń, ławek, koszy na śmieci, alejek - cena zależy od wielkości parku i liczby poszczególnych elementów

150 000 - 250 000 zł

ogród deszczowy

dokumentacja projektowa, realizacja, utrzymanie - cena zależy od wielkości ogrodu i liczby poszczególnych elementów

50 000 - 150 000 zł

zbiornik retencyjny na wodę deszczową

dokumentacja projektowa, zakup zbiornika, montaż pomp i modułów

10 000 - 20 000 zł

latarnia uliczna

zakup i montaż, cena zależy od typu, warunkiem wykonania w ciągu 1 roku jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy

10 000 - 15 000 zł

latarnia parkowa LED

zakup i montaż, cena zależy od typu, warunkiem wykonania w ciągu 1 roku jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy

8 500 - 19 000 zł

latarnia solarna

zakup i montaż cena zależy od typu

10 000 - 15 000 zł

latarnia podwórzowa

zakup i montaż, cena zależy od typu, warunkiem wykonania w ciągu 1 roku jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy

10 000 zł

kosz na śmieci 

kosz betonowy - zakup i usuwanie śmieci w roku postawienia - 2 900 zł, kosz żeliwny - zakup i usuwanie śmieci w roku postawienia - 4 600 zł

2 900 - 4 600

pojemnik na elektrośmieci

zakup, dostawa, montaż i obsługa

40 000 zł

pojemnik na odpady segregowane

zakup i obsługa

40 000 zł

ławka z oparciem

zakup i montaż

1 500 - 3 000 zł

ławka bez oparcia

1 000 - 2 500 zł

ławka z panelem fotowoltaicznym i ładowarką USB

10 000 - 15 000 zł

dodatkowa ławka na przystanku

zakup i montaż

3 000 zł

wiata przystankowa

zakup i montaż

30 000 - 50 000 zł

poidełko wody pitnej

montowane na hydrancie, cena uzależniona od typu

24 000 - 27 000 zł

tablica edukacyjna, informacyjna

projekt graficzny, wykonanie, montaż - cena uzależniona od wielkości tablicy i materiału

3 000 - 5 000 zł

tablica upamiętniająca

cena uzależniona od wielkości, materiału oraz honorarium autora

10 000 - 12 000 zł

neon

projekt, realizacja i montaż - cena zależy od technologii i wielkości

50 000 - 70 000 zł

budowa lub remont chodnika

cena dla standardowej nawierzchni z płyt betonowych,  nawierzchnia z lastryko lub kamienia będzie odpowiednio droższa.

40 000 zł

azyl dla pieszych

koszt orientacyjny, na azyl składają się dwie wysepki po obu stronach przejścia dla pieszych, minimalna powierzchnia wysepki to 4 m² każda, wyznaczenie azylu może wiązać się z wieloma dodatkowymi kosztami

15 000 - 35 000 zł

wyznaczenie przejścia dla pieszych 6m²

oznakowanie przejścia, obniżenie krawęzników, montaż płytek ostrzegawczych - wersja minimum, gdy nie jest konieczna przebudowa.

15 000 zł

oświetlenie przejścia dla pieszych

zakup i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych - warunkiem wykonania w ciągu 1 roku jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy

30 000 - 80 000 zł

wiata rowerowa

na 20 rowerów

20 000 - 30 000 zł

stojak rowerowy U-kształtny

stojak na dwa rowery, zakup i montaż z utwardzeniem gruntu (koszt przy zakupie 1 stojaka)

1 500 zł

zakup roweru cargo

5 000 zł

podpórka rowerowa przy przejeździe

wraz z montażem

500 - 1 000 zł

budowa lub remont drogi dla rowerów

szerokość 2,5m., asfalt, bez projektu i sygnalizacji świetlnej

100 000 zł

wyznaczenie pasa rowerowego na jezdni 100mb

koszt pasa jednokierunkowego bez sygnalizacji i projektu

10 000 - 20 000 zł

stacja do samodzielnej naprawy roweru

zakup, montaż i roczny serwis

6 000 - 12 000 zł

ruch rowerów pod prąd 

projekt zmiany organizacji ruchu, oznackowanie, koszt zależy od wielu czynników

5 000 - 10 000 zł

wymiana nawierzchni jezdni 100m²

całej konstrukcji

50 000 - 270 000 zł

wymiana górnej nawierzchni drogi 100m²

20 000 - 50 000 zł

malowanie poziome 1 mb

bez oznakowania czasowego

20 zł

zainstalowanie spowalniacza ruchu

przez całą szerokość jezdni, dodatkowo ok. 1 500 zł projekt czasowej organizacji ruchu – dla 1 progu (jednej lokalizacji)

5 000 - 10 000 zł

wybudowanie miejsca parkingowego z kostki

bez jezdni manewrowej

10 000 zł

wybudowanie zielonego miejsca parkingowego

6 000 zł

stopery parkingowe 1 sztuka

wraz z montażem

400 zł

teatrzyk dla dzieci w bibliotece lub domu kultury

bez kosztów promocji, ewentualne koszty: przyjazd i honoraria dla artystów, zabezpieczenie techniczne (agregat, mikrofony) wraz z obsługą techniczną oraz koszty ZAIKS

700 - 3 000 zł

piknik sąsiedzki / święto ulicy

koszty: atrakcje dla dzieci, warsztaty sąsiedzkie, gry i zabawy, koncert zespołu coverowego, zabezpieczenie techniczne (agregat, mikrofony) wraz z obsługą techniczną, ubezpieczenie imprezy oraz koszty ZAIKS, bez kosztów promocji

12 000 - 30 000 zł

potańcówka z zespołem na żywo

8 000 - 20 000 zł

koncert muzyki w parku / domu kultury

koszty: przyjazd artystów wraz z honorariami, zabezpieczenie techniczne (agregat, mikrofony) wraz z obsługą techniczną, koszty ZAIKS, bez kosztów promocji

5 000 - 20 000 zł

projekcja 1 filmu kina plenerowego

przy jednorazowej projekcji

3 000 - 6 000 zł

seanse filmowe 10 projekcji

60 000 zł

piknik edukacyjny np. ekologiczny

1 wydarzenie, bez kosztów promocji, ewentualne koszty: atrakcje dla dzieci, warsztaty edukacyjne, przyjazd i honoraria dla artystów, zabezpieczenie techniczne (agregat, mikrofony) oraz koszty ZAIKS

20 000 - 110 000 zł

organizacja kursu komputerowego dla seniorów

10 000 - 15 000 zł

zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży 1,5 godz.

500 - 600 zł

zajęcia naukowe dla dzieci i młodzieży 1 godz.

400 - 600 zł

taniec towarzyski 1 zajęcia

zatrudnienie instruktora, bez kosztów promocji i wynajęcia sali

150 - 200 zł

zajęcia plastyczne dla dzieci 1 zajęcia

prowadzący oraz materiały plastyczne, bez kosztów promocji i wynajęcia sali

200 - 400 zł

organizacja warsztatów sąsiedzkiego gotowania

1 wydarzenie - koszt orientacyjny

2 000 - 4 000 zł

kącik dla dzieci w trakcie wydarzeń (1 godz.)

koszt wyposażenia i animatora

500 - 1 000 zł

wypożyczalnia gier planszowych

7 000 zł

bibliobox (automat z możliwością zwrotu książek do biblioteki)

20 000 - 30 000 zł

spotkania autorskie w bibliotece ze znanym pisarzem

wysokość honorarium zależy od rangi autora, koszt bez kosztów promocji (np. plakatów)

700 - 3 000 zł

uzupełnienie zbiorów biblioteki dzielnicowej 

zakup 50 nowości książkowych, koszt uśredniony

1 700 zł

zakup 50 audiobooków

koszt uśredniony

1 500 zł

zakup 50 gier planszowych

w zależności od rodzaju gier

5 000 - 7 200 zł

wydanie publikacji książkowej, płytowej

koszt orientacyjny (może różnić się w zależności od honorarium autora i wielkości publikacji)

15 000 - 30 000 zł

przeprowadzenie kampanii społecznej

koszt zależy od tematyki kampanii, długości trwania kampanii oraz sposobów dotarcia do odbiorcy (druk ulotek, spoty w środkach komunikacji miejskiej, plakaty itd.)

70 000 - 100 000 zł

tłumaczenie na język migowy 1 godz.

200 - 300 zł

tłumaczenie na język migowy filmu

2 000 - 10 000 zł

lekcja języka migowego 1 godz.

150 - 200 zł

pętla indukcyjna stanowiskowa dla osób słabosłyszących

zakup, montaż, podłączenie 1 urządzenia

2 000 - 3 000 zł

pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących np. w sali konferencyjnej

zakup, montaż, podłączenie - cana zależy od wielkości pomieszczenia

10 000 - 60 000 zł

wyprzedaż garażowa 10 wydarzeń

koszt orientacyjny

60 000 zł

wykonanie muralu

koszt może róznić się w zależności od wielkości muralu, konieczności zastosowania rusztowania lub podnośnika

15 000 - 80 000 zł

hamak miejski

zakup i montaż

5 000 - 10 000 zł

leżak miejski

zakup i montaż

4 000 - 8 000 zł

alejka parkowa 100m²

żwirowa

12 000 - 20 000 zł

spacer z przewodnikiem

koszt zorganizowania jednego spaceru, bez kampanii informacyjnej

500 - 700 zł

budowa naturalnego placu zabaw w parku

koszt orientacyjny z projektem (zależy od liczby i rodzaju urządzeń)

60 000 - 200 000 zł

budowa nowego placu zabaw 200m²

wraz z projektem, koszt orientacyjny (zależy od liczby i rodzaju urządzeń)

200 000 - 500 000 zł

zabawki dla dzieci z ograniczoną sprawnością na placu zabaw

50 000 - 120 000 zł

remont placu zabaw 200m²

koszt orientacyjny (zależy od liczby i rodzaju urządzeń i zakresu prac)

150 000 - 300 000 zł

budowa piaskownicy 12m²

z palisadą drewnianą i otoczkami

8 500 zł

siłownia plenerowa

z projektem, koszt orientacyjny (zależy od liczby i rodzaju urządzeń)

60 000 - 100 000 zł

budowa placu do kalisteniki

z projektem, koszt orientacyjny (zależy od liczby i rodzaju urządzeń)

80 000 zł

plenerowa ścianka wspinaczkowa

koszt orientacyjny, zależy od wielkości ścianki

80 000 - 250 000 zł

boisko plażowe

nawierzchnia z piasku, prace ziemne, wyposażenie sportowe, bez oświetlenia

25 000 zł

budowa małego boiska 400m²

boisko do badmintona, siatkówki itp., nawierzchnia poliuretanowa, prace budowlane, ogrodzenie i wyposażenie sportowe

300 000 zł

boisko z nawierzchnią poliuretanową 1400m²

prace budowlane, ogrodzenie i wyposażenie sportowe

1 000 000 zł

boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy 1400m²

prace budowlane, ogrodzenie i wyposażenie sportowe

500 000 - 1 000 000 zł

hala pneumatyczna nad boiskiem

zakup i montaż, cena zależy od wymiarów płyty boiska oraz wyposażenia

1 200 000 zł

górka saneczkowa

40 000 - 100 000 zł

zajęcia nordic walking 1 godz.

120 zł

gimnastyka na sali gimnastycznej 1 godz.

150 zł

sztuki walki zajęcia 1 godz.

150 zł

joga w parku 1 godz.

160 zł

zajęcia biegowe z trenerem

200 zł

organizacja gry terenowej

5 000 - 15 000 zł

wyznaczenie trasy biegowej w parku

15 000 - 20 000 zł

wybudowanie pumptracku

z projektem i oświetleniem, koszt orientacyjny (zależy od wielkości pumptracku), warunkiem wykonania oświetlenia jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy

250 000 - 500 000 zł

budowa skateparku

z projektem i oświetleniem, koszt orientacyjny (zależy od wielkości skateparku), warunkiem wykonania oświetlenia jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy

400 000 - 900 000 zł

bulodrom (4X15m)

wykonany zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Pentaque

25 000 zł

stół do ping-ponga

5 000 - 12 000 zł

trampolina ziemna

zakup i montaż

15 000 - 32 000 zł

budka dla ptaków

zakup i montaż, cena zależna od typu budki

80 - 200 zł

wieża dla ptaków

zakup i montaż, wraz z tablicą informacyjną i nadzorem ornitologicznym, cena uzależniona od liczby gniazd oraz rodzaju wieży

20 000 - 60 000 zł

ekspertyza ornitologiczna

3 000 - 6 000 zł

domek dla wolnożyjących kotów

wraz z montażem

500 - 1000 zł

wybieg dla psów

koszt uzależniony jest od wielkości wybiegu i liczby urządzeń

120 000 zł

ul z pszczołami

zakup ula z pszczołami, koszt utrzymania i opieka pszczelarza

5 000 zł

hotel dla owadów

zakup i montaż

2 000 - 4 500 zł

kosz na psie odchody

3 000 zł

psia stacja z woreczkami

zakup, ustawienie, obsługa i uzupełnianie woreczków przez rok

2 500 - 3 000 zł

postawienie kaczkomatu

zakup, ustawienie, obsługa i uzupełnianie karmy w okresie zimowym

15 000 zł

oczyszczenie obiektu z graffiti 1 m²

100 zł

zabezpieczenie obiektu powłoką antygraffiti 1 m²

80 zł

oczyszczenie obiektu z plakatów 1m²

50 zł

zimowa iluminacja (koszt 1 ozdoby na latarni)

2 500 - 4 000 zł

budowa tężni solankowej wraz z rocznym utrzymaniem

warunkiem wykonania w ciągu 1 roku jest możliwość wykorzystania istniejących przyłączy

400 000 - 650 000 zł

zakup i montaż defibrylatorów AED

6 000 zł

altana solarna

koszt orientacyjny w zależności od wielkości altany i warunków technicznych

400 000 zł

miernik jakości powietrza

13 600 zł

jadłodzielnia

koszt wyposażenia i zatrudnienia opiekuna jadłodzielni - bez kosztu wynajmu pomieszczenia

25 000 zł

posiłki dla potrzebujących

miesięczny koszt dla około 200 posiłków dziennie w opakowaniach eko

50 000 zł

kamera monitoringu

zakup, montaż, podłączenie do sieci monitoringu miejskiego - konieczna jest pozytywna opinia Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

45 000 - 50 000 zł

Tablica mała

wykonana z tworzywa, do umieszczenia na drzwiach, ogrodzeniu 20x15cm

200 zł

Tablica średnia

wbijana w ziemię, do oznakowania skwerów, nasadzeń 50x20cm

500 zł

Tablica duża

regulamin siłowni, placu zabaw, konstrukcja stalowa lub drewniana 70x200 cm

1 600 zł

Słupek ze strzałką

oznakowanie ulic wyremontowanych w ramach budżetu obywatelskiego, chodników, kierunku ścieżki biegowej

150 -300 zł

Płyta chodnikowa

oznakowanie remontu chodnika 50x50 cm

30-50 zł

Pieczątka

do oznakowania książek, 3,8x1,4 cm

25 zł

Naklejka prostokątna 

oznakowanie sprzętu zakupionego w ramach projektów: stołów, ławek, komputerów, książek, gier planszowych, audiobooków, 4x2 cm, 100 szt.

65 zł

Naklejka trybik

oznakowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, średnica 2 cm, 100 szt.

40-60 zł

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi