Strefa użytkownika Realizacja projektów

Co powstaje w Twojej okolicy?
Sprawdź postępy w realizacji
projektów wybranych na 2022 r.

Zgłaszanie projektów do kolejnej edycji:
od 1 grudnia 2022
Ikona kół zębatych

Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców

Projekty wybrane przez warszawiaków w głosowaniu są wpisywane do budżetu Miasta na następny rok. Dla przykładu, zwycięskie projekty wybrane w głosowaniu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., zostaną wpisane do budżetu Miasta na 2023 r. i właśnie w 2023 r. będą realizowane.

Za realizację projektów wybranych przez mieszkańców odpowiada Urząd m.st. Warszawy. Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych). Wykonawcy będą więc wybierani w drodze przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla organizacji pozarządowych.

Pytania i odpowiedzi

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

Za nami już osiem edycji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Ich podsumowanie znajdziecie w zakładce "poprzednie edycje" na stronie https://um.warszawa.pl/waw/bo

 

Środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część pieniędzy miejskich przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez warszawiaków.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała, że corocznie na budżet obywatelski będzie przeznaczane 0,5% wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie um.warszawa.pl/waw/bo oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi