Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
489 500 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
10 550 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
299 980 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
3 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja/drogi
 • wszyscy
50 900 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
49 080 zł
Zrealizowano
 • kultura
 • pomoc społeczna
13 000 zł
Zrealizowano
 • zieleń miejska
11 193 zł
Zrealizowano
 • kultura
8 000 zł
Zrealizowano