Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
334 500 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
145 500 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
15 300 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
16 080 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
330 300 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
67 500 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
75 320 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • pomoc społeczna
133 900 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
50 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
9 680 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
80 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
16 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
53 700 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
139 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • integracja
292 300 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
4 500 zł
W trakcie realizacji