Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
140 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
432 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
144 500 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
313 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
104 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
95 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
282 400 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
430 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
1 600 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
388 050 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
230 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
575 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
49 500 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
334 500 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
73 100 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
174 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zdrowie i bezpieczeństwo
20 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
60 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
31 500 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
330 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
100 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
98 000 zł
W trakcie realizacji