Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
38 600 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
 • integracja
5 400 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
7 650 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
41 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
64 000 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
15 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
46 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • sport
15 310 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
15 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • sport
 • zdrowie
19 875 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
67 800 zł
Zrealizowano
 • kultura
56 448 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
10 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
6 000 zł
Zrealizowano