Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
60 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
265 900 zł
Zrealizowano
 • komunikacja/drogi
160 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
66 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
9 800 zł
Zrealizowano
 • sport
130 000 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
25 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
760 568 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • zdrowie
 • zieleń miejska
36 509 zł
Zrealizowano
 • komunikacja/drogi
128 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja/drogi
33 000 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
32 500 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • sport
73 072 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
12 000 zł
Zrealizowano