Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
260 000 zł
Zrealizowano
 • kultura
15 000 zł
Zrealizowano
 • sport
21 047 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • sport
75 600 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • rekreacja
60 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
17 900 zł
Zrealizowano
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
21 840 zł
Zrealizowano
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
185 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
22 200 zł
Zrealizowano