Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
336 750 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
130 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
340 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
254 500 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
709 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
717 200 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
10 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
400 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
13 425 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
20 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • recykling
100 500 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
376 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
498 660 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
67 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
24 500 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
17 800 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
24 000 zł
Zrealizowano