Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
200 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
201 966 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
473 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
39 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
113 400 zł
W trakcie realizacji
 • sport
 • turystyka i rekreacja
86 580 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
15 215 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
351 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
67 900 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
141 750 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • rekreacja
202 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
113 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • zieleń miejska
28 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • sport
 • Bezpieczeństwo
23 400 zł
W trakcie realizacji
 • sport
 • Bezpieczeństwo
36 480 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
5 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • integracja
6 200 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
96 600 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
129 500 zł
W trakcie realizacji
 • sport
 • zdrowie
120 000 zł
W trakcie realizacji