Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
37 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
125 550 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
664 300 zł
W trakcie realizacji
 • zieleń miejska
87 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • sport
12 450 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
150 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
3 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
904 800 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
67 500 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
19 500 zł
Zrealizowano
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
632 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
150 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
85 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
4 900 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
50 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
75 320 zł
W trakcie realizacji
 • zieleń miejska
11 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • sport
20 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
37 510 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
22 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • pomoc społeczna
133 900 zł
W trakcie realizacji