Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • sport
4 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
53 100 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
28 900 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
6 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
860 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
23 750 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
64 360 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
315 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
27 260 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
247 500 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
229 400 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
71 080 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
90 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
529 752 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
 • integracja sąsiedzka
198 952 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
280 000 zł
W trakcie realizacji