Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
30 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
170 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
41 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
40 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
9 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
2 000 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
170 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
560 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • zieleń miejska
18 500 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • promocja dzielnicy Wesoła
2 500 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
374 200 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
73 500 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
10 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
561 000 zł
W trakcie realizacji