Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • przestrzeń publiczna
68 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
49 900 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
7 500 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo
50 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
420 000 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
55 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
213 300 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
249 400 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
49 900 zł
W trakcie realizacji
 • sport
3 180 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
20 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
52 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
250 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
24 200 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
25 000 zł
Zrealizowano
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
218 600 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
60 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
300 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
49 600 zł
W trakcie realizacji