Strefa użytkownika

Realizacje zwycięskich projektów

Nazwa pomysłu / nr ESOG
kategoria
koszt
status
 • komunikacja publiczna i drogi
100 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
3 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
53 700 zł
Zrealizowano
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
521 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
350 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
880 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
40 000 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
86 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • sport
165 868 zł
Zrealizowano
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
402 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
920 000 zł
W trakcie realizacji
 • komunikacja publiczna i drogi
139 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • sport
121 960 zł
W trakcie realizacji
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
6 000 zł
W trakcie realizacji
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo/pierwsza pomoc
75 000 zł
Zrealizowano
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
100 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
214 600 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
35 000 zł
W trakcie realizacji
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • więzi międzyludzkie
148 000 zł
W trakcie realizacji
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
330 000 zł
Zrealizowano
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
336 000 zł
W trakcie realizacji