Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się! Szkolimy się!

2033
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Włochy
Stare Włochy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
30 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Włochy
Obszar objęty pomysłem:
Stare Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury, ul. Bolesława Chrobrego 27

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.
Opis projektu
Warsztaty mają na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie w świadomym i skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sąsiada osoby z chorobą otępienną. W trakcie warsztatów zapoznamy opiekunów z problematyką chorób otępiennych, możliwymi sposobami adaptacji do nowych wyzwań jakie stwarza choroba, możliwości organizacji czasu wolnego chorym, możliwości radzenia sobie ze stresem.
Warsztaty prowadzi zespół wyłącznie z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w stymulowaniu Osób z otępieniami i wspieraniu ich Rodzin oraz gruntowną wiedzą teoretyczną popartą udokumentowanymi zdolnościami komunikacyjnymi, w tym obligatoryjnie psycholog z doświadczeniem jak wyżej.
Ramowy plan warsztatu:
Starość – potrzeby osób starszych, adaptacja do starości
Starość doświadczona zespołem otępiennym: objawy, ich skutki dla chorego i jego rodziny
Organizacja czasu wolnego osób z zespołem otępiennym: konkretne przykłady treningów i ćwiczeń (w zależności od etapu choroby)
Depresja chorego, depresja opiekuna
Zasady współdziałania z osobami dotkniętymi demencją.
Aspekty prawne.
Korzyści dla chorych i opiekunów: zgodnie z uznaną zasadą dotyczącą optymalnej opieki: im spokojniejszy opiekun tym spokojniejszy podopieczny. Spokój niesie wiedza i możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o posiadane informacje. Wyedukowany opiekun będzie mądrze reagował na zachowania właściwe dla poszczególnych etapów choroby i będzie eliminował ze zbioru zachowań działania przynoszące odwrotną od zamierzonej reakcję. Dzięki w/w jakość opieki jak również komfort psychiczny obu stron będą miały możliwość kształtować się na oczekiwanym poziomie.
Uzasadnienie realizacji projektu
O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.
Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób dotkniętych takimi problemami. Rodzin, które - na ten moment - muszą zderzać się z pustką informacyjną, jako, że - pomimo masowego charakteru - praktycznie nie istnieje system edukujący nt dobrych praktyk, skutkujący m.in. zapobieganiem izolacji społecznej i zawodowej. Projekt wychodzi naprzeciw tej luce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Warsztaty dla 100 opiekunów
1 warsztat 10h
koszt wyszkolenia jednej osoby = 300 pln / 10 h (koszt zawiera wynagrodzenie szkoleniowców, koordynatora projektu, promocję)

Koszt koordynatora obejmuje przygotowanie, promocję, organizację materiałów szkoleniowych, kompensację danych do ewaluacji

Koszt zespołu prowadzących obejmuje koszt szkoleniowców (max 3 opracowujących i prowadzących zamiennie szkolenie)

Wg danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy koszt wynagrodzenia wykładowców kształtuje się na poziomie - 615, 750, a nawet 3297 pln / 2 godziny. Wykład z natury jest formą mniej złożoną i wymagającą mniejszego nakładu czasu i pracy niż warsztat.
Zaproponowany przeze mnie koszt:
1. jest konkurencyjny vs stosowane stawki (zgodnie z BIP),
2. odzwierciedla fakt, że przedmiotem warsztatu jest autorska praca oparta na unikalnej wiedzy, wymagająca dużego nakładu pracy na opracowanie i wysokich kompetencji komunikacyjnych na poziomie realizacji.
Szkolenia opracowuje i prowadzi pscyholog z kilkuletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i zbiorowej z osobami z chorobami demencyjnymi oraz ich opiekunami.

UDZIAŁ PROCENTOWY W CAŁKOWITYM KOSZCIE
1. PODATEK 23%
2. KOORDYNATOR 4%
3. NAPOJE, CIASTKA 1%
4. PROMOCJA 2%
5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW
SZKOLENIOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW 2%
6. KOSZT PROWADZĄCYCH 69%
(200 godzin wykładu
+ opracowania)
SUMA 100%

KOSZT JEDNEJ GODZINY PROJEKTU PLN
1. PODATEK 69
2. KOORDYNATOR 12
3. NAPOJE, CIASTKA 2,5
4. PROMOCJA 5
5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 5
6. KOSZT PROWADZĄCYCH (200 godzin wykładu + opracowania) 206,5
SUMA 300

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU (100 godzin + opracowanie)
1. PODATEK 6900
2. KOORDYNATOR 1200
3. NAPOJE, CIASTKA 250
4. PROMOCJA 500
5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW
SZKOLENIOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW 500
6. KOSZT PROWADZĄCY 20650
(200 godzin wykładu
+ opracowania)
SUMA 30000Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

12.03.2016 20:26
Autor projektu
13.03.2016 19:29
Autor projektu
15.03.2016 15:35
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
18.03.2016 11:20
Koordynator w Dzielnicy Włochy
21.03.2016 17:11
Koordynator w Dzielnicy Włochy
09.06.2016 10:17
Koordynator w Dzielnicy Włochy

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany