Pomysły autora Ewa Turek

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
46
588 528 zł
Niewybrany w głosowaniu
107
6 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
126
430 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
127
52 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
204
43 950 zł
Niewybrany w głosowaniu
212
475 804 zł
Niewybrany w głosowaniu
215
310 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
304
57 400 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1023
113 700 zł
Niewybrany w głosowaniu
1031
10 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
1061
60 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
1137
712 329 zł
Niewybrany w głosowaniu
1202
6 200 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2022

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
114
2 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
971
112 200 zł
Niewybrany w głosowaniu
1887
70 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
183
153 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
2042
50 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
423
40 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
206
22 800 zł
Niewybrany w głosowaniu
200
60 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
190
247 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2021

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
1861
34 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
1893
35 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
2021
80 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2020

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
1850
20 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
1528
499 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski