Pomysły autora Michał Michałowski

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
33
350 000 zł
Dopuszczony do głosowania
46
588 528 zł
Dopuszczony do głosowania
48
70 000 zł
Dopuszczony do głosowania
165
495 000 zł
Oceniony negatywnie
180
300 000 zł
Wycofany przez autora
1584
250 000 zł
Oceniony negatywnie

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2022

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
248
25 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
249
65 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
250
198 952 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
296
100 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
1783
670 000 zł
Oceniony negatywnie