Pomysły autora Barbara Laszczkowska

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
402
12 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
437
64 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
445
120 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
461
550 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
515
317 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
1448
250 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1682
43 160 zł
Niewybrany w głosowaniu

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2022

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
118
11 940 zł
Niewybrany w głosowaniu
119
480 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
120
40 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
121
130 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
122
70 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
215
470 000 zł
Oceniony negatywnie
117
43 500 zł
Niewybrany w głosowaniu

Edycja na rok 2021

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status

Edycja na rok 2020

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
1225
7 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1534
12 000 zł
Oceniony negatywnie
826
540 000 zł
Oceniony negatywnie
1634
150 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
559
80 000 zł
Oceniony negatywnie
555
200 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2019

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
983
29 300 zł
Oceniony negatywnie
1555
199 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
73
234 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2017

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
1312
400 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
1324
30 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2016

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
591
7 500 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
154
285 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski