Pomysły autora Mariola Olszewska

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
65
3 715 000 zł
Dopuszczony do głosowania
94
310 562 zł
Dopuszczony do głosowania
109
5 973 560 zł
Dopuszczony do głosowania
116
4 218 656 zł
Dopuszczony do głosowania
133
5 876 500 zł
Dopuszczony do głosowania
216
129 700 zł
Dopuszczony do głosowania

Archiwalne pomysły

Edycja na rok 2022

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
38
368 300 zł
Niewybrany w głosowaniu
43
600 000 zł
Wycofany przez autora
108
879 200 zł
Niewybrany w głosowaniu

Edycja na rok 2021

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
67
73 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
72
669 600 zł
Oceniony negatywnie
73
433 400 zł
Niewybrany w głosowaniu
74
435 500 zł
Niewybrany w głosowaniu
76
595 300 zł
Niewybrany w głosowaniu
83
780 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
85
498 000 zł
Niewybrany w głosowaniu

Edycja na rok 2020

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
726
390 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
166
745 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
167
92 280 zł
Oceniony negatywnie
169
63 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
117
498 980 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2019

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
406
4 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
1540
12 400 zł
Oceniony negatywnie
960
421 000 zł
Oceniony negatywnie
905
103 000 zł
Oceniony negatywnie
106
362 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
411
58 250 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
333
27 000 zł
Oceniony negatywnie
324
96 250 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski

Edycja na rok 2018

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
70
136 000 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
778
13 500 zł
Wycofany przez autora
214
114 800 zł
Wycofany przez autora
73
3 300 zł
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
2584
156 078 zł
Niewybrany w głosowaniu
2620
240 000 zł
Oceniony negatywnie

Edycja na rok 2017

Nazwa pomysłu
Nr
koszt projektu
status
258
136 000 zł
Niewybrany w głosowaniu
896
49 900 zł
Niewybrany w głosowaniu
912
73 340 zł
Niewybrany w głosowaniu