Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-06 13:34:06
Powrót do projektu

Torowisko

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje koncepcję stworzenia dwóch owalnych torów - zewnętrzny (służący zimą jako lodowisko) oraz wewnętrzny (do speedrowera). Dzięki realizacji projektu utrzymany zostanie sportowo-rekreacyjny charakter gruntów, które w tej chwili są nieużywane i niezagospodarowane.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9013175964355479013175964355
szerokość geograficzna: 52.20084817106097200848171061

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Rejon ulicy Tynkarskiej, między trasą Alei 4 czerwca 1989 r. a torami kolejowymi.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt ma charakter otwarty - mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy bez względu na wiek, płeć oraz status społeczny.


Pełny opis projektu

Dzięki realizacji projektu zagospodarowany zostanie nieużywany teren zlokalizowany w uciążliwym miejscu – między trasą Alei 4 czerwca 1989 r. a torami kolejowymi. W efekcie, po realizacji projektu powstanie kompleks dwóch otwartych torów, na których będzie można trenować speedrower (wyścigi rowerowe po owalnym torze). Dyscyplina ma charakter rodzinny i mogą ją uprawiać wszyscy bez względu na wiek, płeć oraz status społeczny, którzy posiadają rower. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w całej Warszawie. Duży tor, przy sprzyjających warunkach, zimą, po wylaniu wody, może być wykorzystywany jako tor lodowy do jazdy na łyżwach lub shorttracku. Obiekt ma mieć charakter otwarty, teren nie zostanie ogrodzony.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowany teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi nieużytek. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego ten teren ma charakter sportowo-rekreacyjny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyrównanie terenu 12 000

Zakup nawierzchni 20 000

Transport nawierzchni 40 000

Podsypka z tłuczenia 6 000

Ułożenie torów 15 000

Projekt torów 8 000

Zakup i montaż krawężników 7 000

Banda wraz z montażem 32 000

Maszyna startowa 3 000

Narzędzia do konserwacji toru (szyna skośna / szyna prosta) 1 500


Całkowity koszt projektu: 144 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Na roczne koszty użytkowania składają się sprzątanie, woda oraz bieżąca konserwacja. Szacunkowy roczny koszt utrzymania nie przekroczy 25 tys. zł


Całkowity koszt eksploatacji: 25 000,00 zł

Załączniki

  • włochy.pdf