Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2017-04-13 15:53:13
Powrót do projektu

Poidełka wody pitnej w Śródmieściu Północnym

status: Zgłoszony


Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej w postaci kamiennej lub metalowej wieży lub słupa z czterema uruchamianymi przyciskiem kranikami – kranikiem do picia dla dorosłych, kranikiem do picia dla dzieci, kranikiem do napełniania butelek i mycia rąk oraz kranikiem i misą dla psów (i ptaków)wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0034346580505
szerokość geograficzna: 52.2360596716865

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Proponujemy trzy lokalizacje:

1) Przy skrzyżowaniu Emilii Plater/Świętokrzyska,

2) W centralnej części Parku Mirowskiego - na wysokości furty prowadzącej ze środkowej części bazaru do parku,

3) Przy przejściu dla pieszych przez ul. Emilii Plater na wysokości Złotych Tarasów.

Istotne informacje o lokalizacji

Proponujemy poniższe lokalizacje, ale dokładna lokalizacja będzie zależna od sugestii MPWiK (poidełka powinny być przy działających hydrantach, by obniżyć koszty realizacji):1) Przy skrzyżowaniu Emilii Plater/Świętokrzyska - z uwagi na bliskość Parku Świętokrzyskiego i niedawny remont ul. Świętokrzyskiej jest to częste miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców okolicznych bloków przy ul. Bagno, Świętokrzyskiej, Pańskiej, Śliskiej i Złotej. Ulicą Świętokrzyską przebiega uczęszczany szlak rowerowy. Działające przy niej kawiarnie i restauracje przyciągają wielu odwiedzających.2) W centralnej części Parku Mirowskiego, na wysokości furty prowadzącej ze środkowej części bazaru do parku - poidełko w tym miejscu służyło będzie zarówno mieszkańcom osiedla Za Żelazną Bramą wypoczywającym w Parku Mirowskim (nieopodal planowanej lokalizacji znajduje się plac zabaw i siłownia plenerowa) jak i klientom bazaru pod Halą Mirowską.3) Przy przejściu dla pieszych przez ul. Emilii Plater na wysokości Złotych Tarasów - z umieszczonego w tym ruchliwym miejscu poidełka korzystać będą przede wszystkim pasażerowie przesiadający się między różnymi środkami komunikacji - metrem, autobusami, pociągami podmiejskimi i dalekobieżnymi - i pokonujący odległości między nimi pieszo.Proponowane lokalizacje poidełek uzupełniają sieć lokalizacji wybraną w zwycięskim projekcie "Pij, Warszawo" przewidzianym do realizacji w roku 2017.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośliwszyscy
  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektu realizacji projektu mieszkańcy będą mogli korzystać w ciepłych miesiącach roku, od kwietnia do końca października. Nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z kranów.


Pełny opis projektuW miejscach spacerowych w Śródmieściu brakuje punktów z bieżącą wodą pitną - kraników, z których można by w upalne dni napić się wody albo pod którymi można by umyć ręce czy owoce i warzywa, które chce się zjeść w parku na ławce. Proponowane przez nas poidełko wody pitnej powinno mieć cztery kraniki: każdy wyposażony w mechanizm pozwalający uruchomić pobór wody na kilka sekund i następnie wyłączany automatycznie, by uniknąć marnowania wody. Słupy/kamienne wieże powinny być proste, trwałe i dopasowane do estetyki dzielnicy. Proponujemy cztery kraniki: - kranik do picia dla dorosłych, - kranik do picia dla dzieci, - kranik do mycia rąk i napełniania butelek (takie rozwiązanie jest bardzo ekologiczne, użytkownicy nie kupują kolejnych plastikowych butelek z wodą), - kranik z misą, z którego mogą napić się psy (z wydłużonej misy, w której zbiera się woda, piją również ptaki)

Założeniem jest kontynuacja projektu z poprzedniej edycji BP pn. Pij Warszawo!, gdzie zakładano montaż poidełek w Dzielnicy Śródmieście wykonanych wg opracowanego w drodze konkursu wzoru poidełka dedykowanego przestrzeni miasta (z montażem na istniejących hydrantach), zakłada się, że realizacja kolejnych projektów w tym zakresie będzie wykorzystywała opracowany już i uzgodniony jeden wzór poidełka, bez konieczności wykonywania przyłączy. Natomiast wskazane lokalizacje z uwagi na usytuowanie mogą nie spełnić założeń montażu na istniejących hydrantach, stąd też uwzględniono dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowanej dla budowy przyłączy wodociągowych oraz odpływów do studni chłonnej. Dodatkowo uwzględniono etap zgłoszenia montażu pijek jako elementów małej architektury.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zainstalowanie poidełek przyniesie wiele korzyści:

- Kraniki z wodą pitną pozwolą dorosłym i dzieciom zaspokoić pragnienie w upalne dni.

- Kraniki do mycia rąk pozwolą dzieciom i dorosłym umyć ręce przed posiłkiem na świeżym powietrzu, umyć owoce i warzywa, które chcieliby zjeść w parku, przepłukać ręce po zabawie w piaskownicy albo po zajęciach sportowych.

- Kraniki do napełnienia butelek mają duże znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ograniczą wytwarzanie plastikowych śmieci.

- Misy dla psów bardzo się przydają w upalne dni, z takich mis będą mogły korzystać również ptaki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPrzygotowanie projektu (projekt + zakup i montaż poidełek): 7000 zł x 3 poidełka = 21000 zł Budowa przyłącza wodociągowego: 12000 zł x 3 = 36000

1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 3 kpl - 5 535,00 zł

2 mapa do celów projektowych 3 szt. - 1 845,00 zł

3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 20 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 60 mb - 36 900,00 zł

4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 złSuma: 92 250,00


Całkowity koszt projektu: 57 00092 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty zużycia wody I odprowadzania ścieków przy założeniu zużycia wody w ilości 1m3 dziennie przez 214 dni w roku (kwiecień-październik)

Koszt zużycia wody wg stawek MPWiK – 3,54 PLN/m3 x 214m3 = 758,00 PLN

Koszt kanalizacji wg stawek MPWiK: 6,93 x 214 m3 = 1483,00

Koszt utrzymania poidełek zgodnie zasadami higieniczno-sanitarnymi = 30 (czyszczenie raz w tygodniu) x 100 x 3 = 9000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 11 241,00 zł

Załączniki

  • Poidełko1.jpg
  • Poidełko2.jpg
  • Poidełko3.jpg