Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 18:23:23
Powrót do projektu

Naukowa zabawa - zajęcia dla dzieci, terapia integracji sensorycznej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada prowadzenie zajęć prowadzonych pod opieką wykwalifikowanego terapeuty dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.055383682250976055383682251
szerokość geograficzna: 52.175588808645241755888086452

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Barcelońska 8, SP 307

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, przy ul.Barcelońskiej 8


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sala do terapii sensorycznej będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców. Zajęcia będą się odbywać 5 razy w

tygodniu po 5 godzin dziennie pod opieką terapeuty przez cały rok szkolny z uwzględnieniem ferii, wakacji i dni

wolnych od szkoły obowiązujących w SP nr 307.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest doposażenie sali do terapii sensorycznej oraz zajęcia z terapeutą przez cały rok szkolny.

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających

przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga,

dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z

wcześniejszymi doświadczeniami. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje

powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.jak reakcja mózgu na informacje otrzymywane z

zewnątrz za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, smaku czy dotyku. Nasze zachowanie jest kształtowane w

swoich podstawach poprzez właściwą integrację sensoryczną.

Diagnozuje się coraz więcej dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci kwalifikujące się do terapii mają

widoczne problemy ze sprawnością. Przejawia się to np. problemem z rozwojem umiejętności takich jak huśtanie

się , jazda na rowerze, samodzielne ubieranie się czy jedzenie. Mogą mieć trudności w pisaniu i rysowaniu, szybko

się męczą szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań przy biurku. Pewna grupa dzieci z zaburzeniami

integracji sensorycznej w wieku szkolnym niechętnie uczestniczy w ruchowych zabawach i grach grupowych.

Podczas takich zabaw zużywają tak dużo energii próbując wyobrazić sobie jak poruszać się i zachowywać podczas

gry, że nie zostaje im już jej zbyt dużo do zrozumienia niuansów tego w co grają i popełniają wiele pomyłek. W

wieku szkolnym nadal widoczna jest wzmożona wrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne takie jak jasne światło

/świetlówki, jasne słońce/, ostre dźwięki /dzwonek szkolny, hałas na przerwie za oknem klasy, głos ,krzyk pani/,

zapachy /perfumy, zapachy dochodzące z kuchni/, lekki dotyk /niespodziewany dotyk kolegi, nagłe niespodziewane

pogłaskanie po głowie. Pomóc może dzieciom z takimi problemami terapia integracji sensorycznej, którą chcemy

im umożliwić.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zależy nam na tym, aby nasze dzieci były sprawne, zdrowe i szczęśliwe. Jest szansa, żeby im pomóc. Nasza szkoła dysponuje salą do terapii sensorycznej. Jest to dla tych dzieci ogromna szansa, bowiem ich rodziców często po prostu nie stać na zajęcia w prywatnych placówkach. Każde dziecko ze wskazaniem do terapii SI powinno przynajmniej godzinę tygodniowo spędzić na sali.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt godziny pracy nauczyciela 100 zł x 25 godzin tygodniowo x 38 tygodni 95.000,00zł

Koszt mediów 40 zł x 25 h x 38 tygodni 38.000 zł

Koszt doposażenia sali 2.000,00

Całkowity koszt projektu 135.000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 135 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki