Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 18:49:19
Powrót do projektu

Ptasie Mieszkanie + dla skrzydlatych przyjaciół

status: Zgłoszony


Nie tylko ludzie zasługują na mieszkanie (nawet z plusem). Nasi skrzydlaci przyjaciele pomagają nam zwalczać np. komary czy muszki. Projekt to przewiduje zakup ok. 100 50 budek lęgowych i karmników z przeznaczeniem dla wszystkich szkół i , przedszkoli oraz parków, aby dzieci i dorośli mieszkańcy poczuli się opiekunami naszych przyjaciół, a ptaki zyskały mieszkania.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Tereny szkół, przedszkoli, parków, inne miejsca publiczne

Istotne informacje o lokalizacji

Budki powinny zostać umieszczone w wielu miejscach, szczególnie przy placówkach edukacyjnych, w parkach. O konkretnych lokalizacjach będą decydować dzieci i urzędnicy odpowiedzialni za ochronę przyrody.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Budki mają być ogólnodostępne dla wszystkich ptaków, bez względu na status majątkowy, ale obowiązywać będzie zasada "kto pierwszy ten lepszy" oraz ograniczenia wielkości ptaka.


Pełny opis projektu

Dlaczego tylko ludzie mogą mieć program mieszkanie+ ? Ptaki też zasługują na naszą pomoc. Na naszym terenie żyje wiele gatunków ptaków, które muszą przetrwać zimą, a wiosną wychować młode.Projekt to zakupienie ok 100 50 budek lęgowych i karmników dla ptaków, proponuje się 80 40 budek i 20 10 karmników. Budki zostaną rozdzielone pomiędzy szkoły i przedszkola na terenie Zielonej Białołęki (3 obszar), publiczne i niepubliczne, które wyrażą chęć powieszenia tych domków na swoim terenie. Część można zawiesić w publicznych parkach. Opieke Opiekę nad budkami bęa sprawowac będą sprawować przede wsszytskim wszystkim uczniowie szkół i przedszkoli, przy których będa zawieszone. będą zawieszone.Jeśli zostaną niezagospodarowane budki, można je rozdać chętnym osobom, które zobowiążą się do zawieszenia na dowolnym drzewie lub do ustawienia karmnika i dokarmiania ptaków.Część, ok. 30 budek, zostanie w miarę możliwości zakupiona jako elementy do złożenia przez dzieci na zajęciach szkolnych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem jest nie tylko danie schronienia ptakom, ale bardzo ważny jest cel edukacyjny, gdyż zawieszenie budek przy placówkach oświatowych umożliwi dzieciom obserwacją ptaków i dbanie o nie przez zimę (przy dokarmianiu), oraz wiosną, gdy w budkach będą wysiadywać jaja i wychowywać młode. Dzieci poczują się współodpowiedzialne za los ptaków, będą ich prawdziwymi opiekunami. To będzie taka lekcja przyrody na żywo.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup 100 50 budek i karmników 53.000 zł


Całkowity koszt projektu: 5 3 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • budka lęgowa.jpg
  • budka lęgowa 2.jpg
  • karmniki.jpg
  • bar sikorka.jpg