Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-03-20 08:38:20
Powrót do projektu

Lokalne pikniki z atrakcjami w harcerskim stylu

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt ma na celu integrację środowiska lokalnego podczas realizacji dwóch pikników na terenie Domu Harcerskiego. Na uczestników czekać będzie wspaniała, rodzinna atmosfera, wspólna zabawa, śpiew i blask harcerskiego ogniska! Podczas pikników odbędą się występy grup teatralnych i wiele innych atrakcji. Do współpracy zachęcimy pobliskie szkoły.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0005056858063
szerokość geograficzna: 52.3405276327842

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Ambaras 12

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek przy ulicy Ambaras 12 to ważne miejsce dla mieszkańców Białołęki Dworskiej. Niegdyś mieściła się tam biblioteka publiczna. Teraz budynkiem opiekują się harcerze z 351 WDH Ashanti przy współpracy ze stowarzyszeniem Białołęka Dworska. Teren oferuje dużą przestrzeń zarówno w środku i na zewnątrz. Aktualnie jest remontowany, tak aby był przystosowany do celów prowadzenia kursów, warsztatów, zajęć dla dzieci. Do celów projektu można wykorzystać teren ogrodu Domu Harcerskiego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Na piknik będzie mógł przyjść każdy mieszkaniec.

Zostanie przeprowadzona akcja promocyjna w postaci kolportażu ulotek i rozwieszeniu plakatów oraz przez internet.

Do współpracy zostaną zaproszone pobliskie szkoły w celu lepszej integracji środowiskowej i szerszego rozpropagowania obu pikników.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do przeprowadzenia podobnych akcji prowadzonych w ramach działalności lokalnej drużyny harcerskiej 351 WDH Ashanti i w przypadku kolejnych edycji tego projektu.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu integrację środowiska lokalnego podczas realizacji dwóch pikników na terenie Domu Harcerskiego.

Na uczestników czekać będzie wspaniała, rodzinna atmosfera, wspólna zabawa, śpiew i blask harcerskiego ogniska!

W ramach pikników odbędą się m.in.:

- występ grupy teatralnej (pierwszy piknik)

- teatrzyk kukiełkowy (drugi piknik)

- ognisko harcerskie z kiełbaskami

- harcerskie gry i zabawy przy ognisku, śpiewanie

- gry i konkursy sportowe

- festiwal 6 minutowych przedstawień wystawianych przez uczniów szkół

- stanowisko łucznicze

- kiermasz rękodzieła wykonanego przez uczniów

- stanowisko z watą cukrową i popcornem

Całość odbędzie się na podwórzu Domu Harcerskiego, a każdy piknik zostanie poprzedzony akcją promocyjną i zawiązaniem współpracy z pobliskimi szkołami.

Piknik ma charakter integracyjny i ma służyć dodatkowo wzajemnemu nawiązaniu współpracy organizacji oświatowych w celu lepszego działania na rzecz wychowania dzieci i młodzieży na Białołęce.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt realizuje wiele celów. Przede wszystkim pikniki mają zintegrować lokalne środowisko.

Celem tej integracji jest wzajemne nawiązanie współpracy w celu lepszego, wspólnego wychowywania dzieci i młodzieży. Projekt angażuje lokalne instytucje oświatowe.

Pikniki będą okazją na promocję harcerstwa i jego wpływu na dzieci i młodzież w środowisku lokalnym.

Dzięki temu projektowi Dom Harcerski stanie się miejscem charakterystycznym na Białołęce, co rozszerzy obszar działania harcerstwa, co pozytywnie wpłynie wychowanie młodych mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

* koszt występu grupy teatralnej - 900zł

* koszt występu teatrzyka kukiełkowego - 800zł

* obsługa trenera łucznictwa - 300zł za piknik

* koszt obsługi wydarzenia na terenie Domu Harcerskiego - 400zł za jeden piknik

* zakup kiełbas, chleba, sosów dla około 200 osób/piknik - 1000zł

* zakup sprzętu do nagłośnienia - 2800zł

* zakup materiałów do przeprowadzenia gier i konkursów - 600zł

* zakup drobnych nagród dla zwycięzców konkursów - 800zł

* zakup dwóch łuków do stanowiska łuczniczego - 700zł

* zakup maszyn do waty cukrowej i popcornu - 5000zł

* ubezpieczenie OC na dwa pikniki - 800zł

* ubezpieczenie NNW na dwa pikniki (obejmujące 200 osób) - 350zł

* Toaleta typu Toi-Toi na dwa pikniki - 400zł

* druk ulotek i plakatów - 300zł za piknik


Całkowity koszt projektu: 17 150,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki