Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - zmiany z 2017-04-28 13:59:28
Powrót do projektu

Murale metra - pociąg do sztuki

status: Zgłoszony


Murale umieszczone na zewnętrznych szybach wind na stacjach metra Imielin i Stokłosy. Murale pełnić będą funkcję dekoracyjną związaną np. z tematyką metra, Ursynowa czy przestrzeni miejskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0474501957182840474501957183
szerokość geograficzna: 52.148647531855871486475318559

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Zewnętrzne szyby wind (4) na stacjach metra Imielin i Stokłosy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Murale umieszczone będą na zewnętrznych szybach wind w miejscach ogólnodostępnych.


Pełny opis projektu

4 murale umieszczone na zewnętrznych szybach wind na stacjach metra Imielin i Stokłosy (patrz załącznik: szyby wind - metro Stokłosy Imielin). Murale pełnić będą funkcję dekoracyjną związaną np. z tematyką metra, Ursynowa czy przestrzeni miejskiej. Murale będą tworzone z autorami zwycięskich projektów do BP na 2016 rok ursynowskich murali "Miś", "Anioł", "Ptaki". Szkice koncepcyjne zostaną przedstawione przed głosowaniem do BP, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z odpowiednimi instytucjami miejskimi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznej i umiejscawianie szeroko pojętej sztuki w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekty, wykonanie murali na 4 szybach wind: 50000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt ewentualnej renowacji 4 murali.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • Szyby wind - metro Stokłosy Imielin.pdf
  • ZTM projekt 1533 projekt murale_metra_prez.pdf