Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-30 13:10:30
Powrót do projektu
ARTYSTYCZNE SOBOTY Z MAMĄ l TATĄ

Artystyczne soboty z mamą i tatą cykl ,,Z BAJKĄ PRZEZ ŚWIATbajką przez świat''

status: Trwa ocenaZgłoszony


To nowa propozycja dla dzieci i ich rodziców, którzy lubią razem twórczo spędzać czas na działaniach artystycznych: plastycznych, ruchowych i scenicznych.

Na spotkania zapraszamy do teatralnie zaaranżowanej sali, gdzie będziemy prezentować bajki i opowieści z różnych stron świata, a następnie na bazie ich treści tworzyć teatralne scenki, ruchome obrazy, rekwizyty, lalki, animować przedmioty i budować scenografie.

Bajkowa podróż przez świat i rodzinna zabawa w teatr w jednym, a także okazja do poznania kultury innych kontynentów.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Korkowa 96 - WCK Filia "MARYSIN"

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przewiduje 8 spotkań od stycznia do grudnia 2018 r. Spotkania odbywać się będą w soboty w godzinach 10.30 - 13.30. W spotkaniach uczestniczyć będą rodzice wraz z dziećmi Wstęp na wszystkie spotkania będzie bezpłatny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada realizację 8 spotkań, które odbywać się będą 1 w miesiącu (sobota) w godz. 10.30-13.30. Każde spotkanie zaczynać się będzie w teatralnie zaaranżowanej sali, gdzie będziemy prezentować bajki i opowieści z różnych stron świata, a następnie na bazie ich treści rodzice z dziećmi tworzyć będą teatralne scenki, ruchome obrazy, rekwizyty, stroje, lalki, animować przedmioty i budować scenografie. Następnie będą odgrywać i improwizować scenki i wątki z opowieści. Na koniec zaprezentują miniprzedstawienie z wykorzystaniem przygotowanych rekwizytów, kostiumów, dekoracji z muzyką i światłem.

Harmonogram działań:

- styczeń 2018 - "Bajka afrykańska"

- luty 2018 - "Opowieść z Australii"

- marzec 2018 - "Bajka chińska"

- kwiecień 2018 - "Bajka orientalna"

- maj 2018 - "Mit grecki"

- czerwiec 2018 - "Opowieść z Brazylii"

- październik 2018 - "Opowieść japońska"

- listopad 2018 - "Opowieść meksykańska"


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ważnym elementem tego projektu są zajęcia interdyscyplinarne dla rodziców i dzieci. Wiemy jak ważne jest wspólne spędzanie czasu w obecnym "zabieganym świecie" i jak ważne jest wychowanie dziecka, zaszczepienie w nim poczucia piękna i estetyki. W osiedlu Marysin Wawerski wybudowanych zostało wiele nowych bloków, w których zamieszkują młode rodziny z dziećmi. Poprzez takie zajęcia będą mogli się bliżej poznać i zintegrować. Ważna tu jest także rola edukacyjna - przybliżenie kultur i zwyczajów innych krajów, poszanowania odmienności, tolerancji. Nauka i zabawa, a przede wszystkim przebywanie razem z rodziną, radość ze wspólnego tworzenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Promocja projektu - kolorowe plakaty (xero) - 8 x 20 szt. x 2 zł = 320,00

prowadzący i akustyk - 600,00 x 8 = 4 800,00

Materiały do projektu - 250,00 x 8 = 2 000,00


Całkowity koszt projektu: 7 120,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki