Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 14:43:09
Powrót do projektu

Przystań Warszawa

status: Zgłoszony


Warszawiacy są już tłumnie nad Wisłą. Pora by zbliżyli się do wody. Jednak bez ogólnodostępnego pomostu/mola dostęp do wody jest bardzo utrudniony - i dla spacerowiczów, obserwatorów i dla wodniaków. Zaradzić temu ma ten projekt. Zaplecze dla niego stanowić będzie Przystań Warszawa, powstający wiślany ośrodek rekreacyjno-edukacyjny (www.przystan.warszawa.pl).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0483906268746070483906268746
szerokość geograficzna: 52.220902468180995220902468181

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Okolice ul. Zaruskiego przy istniejącym przejściu pod nią, od strony Portu Czerniakowskiego (Nr nr obrębu 50611 Nr , nr działki 9)

Istotne informacje o lokalizacji

Port Czerniakowski, tuż przy przejściu pod ulica Zaruskiego (biała "rura" z terenu Przystani Warszawa do Portu)


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • wszyscy Warszawiacy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pomost będzie ogólnodostępny:

- pewna część, wygrodzona i chroniona barierkami - dla wszystkich

- pewna część dostępna dla wszystkich wodniaków - z własnymi łódkami (kajaki, łodzie wiosłowe, łodzie motorowe), jak i korzystających ze sprzętu wypożyczonego (możliwość wypożyczenia na miejscu) czy też wsiadający/wysiadający z łodzi przewożących pasażerów.

Będzie on również dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Ograniczenie dostępu do pewnej części nie jest większe niż np. w przypadku ścieżki rowerowej (dostępnej tylko dla rowerzystów).


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie dojścia do pomostu/mola, trapu na pomost, ogólnodostępnej części stałej (ok 30-40 m kw.) ogrodzonej barierkami oraz części dla wodniaków (ok 150 m pomostu szerokości 2 m) - nie ograniczonymi barierkami, utrudniającymi dostęp do wody.

Cała konstrukcja opierać ma się na modułowych, polietylenowych pływakach, w części centralnej pokrytych drewnem lub materiałami drewnopodobnymi, ułatwiającymi poruszanie się i poprawiającymi estetykę.

Dojście do pomostu powinno umożliwiać dojazd wózkami - inwalidzkimi, dziecięcymi, z lżejszym sprzętem wodniackim.

Część centralna może być zamocowana dalbami (choć ze względu na kształt brzegu może to być utrudnione) lub cumowana, cześć wodniacka - cumowana.

Część wodniacka:

- przeznaczona powinna być dla jednostek o niskiej burcie - łodzi wiosłowych, kajaków, łodzi tradycyjnych - 10 cm nad wodę;

- powinna umożliwiać okresowe, łatwe przycumowywanie lub zmianę kształtu, w zależności od potrzeb;

- przeznaczona jest do bieżącej obsługi wodniaków, a nie stałego cumowania jednostek (nie pełni funkcji portowej).

Całość powinna być wyposażona w sprzęt ratowniczy oraz oświetlenie (na pomoście oraz z brzegu).

Wskazane jest zapewnienie monitoringu pomostu i dojścia do niego.

Mobilność części wodniackiej ma umożliwić również łatwe wykorzystywanie jej do obsługi wydarzeń takich jak pikniki (np. scena czy tymczasowy most przez Port) czy zawodów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warszawska Wisła to przestrzeń rozwijające się dynamicznie, niezwykle popularne miejsce rekreacji mieszkańców Warszawy. Warszawiacy bardzo chętnie spędzają wolny czas nad rzeką korzystając z możliwości jakie oferuje to miejsce. Port Czerniakowski stanowi centralne miejsce rekreacji wodnej Warszawy. Brak w nim jednak ogólnodostępnego, bezpiecznego, dostępnego dla niepełnosprawnych połączenia wody i lądu. Taką rolę mają mieć projektowane pomosty/molo. W połączeniu z ośrodkiem "Przystań Warszawa" (miejsce prowadzenie szkoleń, treningów, przechowywania sprzętu, wypożyczalnia, zaplecze socjalne itd.) stanowić będzie niezwykle istotne miejsce realizacji strategii m.st. Warszawy w upowszechnianiu żeglugi i rekreacji wodnej. Znacząco ułatwi Warszawiakom dostęp do Wisły.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonie dojścia do pomostów: 50 tys.

Pomost centralny, wyposażenie: 50 tys.

Pomosty wodniackie: 75 tys.

Elementy cumowania: 25 tys.


Całkowity koszt projektu: 250 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Główny koszt utrzymania to oświetlenie i sprzątanie oraz ew. monitoringu.

Pomosty polietylenowe nie wymagają szczególnej konserwacji.

Nadzór, okresowe zmiany czy przycumowywanie pomostów powinny należeć do operatora Przystani Warszawa.

Przyjęto koszt 1000 zł/miesiąc, choć wydaje się on nieco nadmiarowy.


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki

  • 055.jpg
  • 2017-01-23_20h51_04.png