Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-01-25 09:03:25
Powrót do projektu

Monitoring wizyjny na Zaciszu - etap 1

status: Trwa ocenaZgłoszony


Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie przestępczości przez ustawienie kamer w węzłowych punktach Zacisza. Proponujemy w ciągu 4 lat objąć monitoringiem całe Zacisze, jednak ze względu na szczupłość środków proponujemy zacząć od Zacisza południowo zachodniego ograniczonego Strugą od północnego wschodu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0530447959899905304479599
szerokość geograficzna: 52.283149822751352831498227513

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Zacisze południowo-zachodnie, poniżej Strugi

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Monitoring wizyjny podnosząc bezpieczeństwo Zacisza przeznaczony dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.


Pełny opis projektu

Monitoring wizyjny jest powszechnie w Polsce stosowany. Ponad 85% miast powiatowych taki monitoring posiada. Kontrola NIK powołując się na opinię Policji wykazała jego skuteczność. Zacisze jednak monitoringu nie ma. W efekcie rośnie tu liczba włamań, wypadków i rozbojów.

Ideą projektu jest podzielenie Zacisza na 4 strefy obszarowe i umieszczenie na ich granicach i centralnych skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego w taki sposób, by możliwe było zidentyfikowanie przemieszczającego się samochodem po terenie Zacisza sprawcy włamania, wypadku drogowego lub rozboju, i, być może, przynajmniej przybliżonego jego miejsca zamieszkania/pobytu.

Ze względu na szczupłość środków w I pierwszym etapie proponujemy zainstalowanie 6 kamer monitoringu na obszarze Zacisza ograniczonego od północnego wschodu Kanałkiem Żerańskim (Strugą), od południowego zachodu - ulicą Gilarską, od wschodu ulicą Radzymińską. Naturalną granicą po stronie północno zachodniej będzie natomiast odnoga Kanałku Żerańskiego wzdłuż dawnego PGR.

Proponujemy zlokalizowanie kamer w następujących punktach:

1. Skrzyżowanie Gilarskiej i Rolanda

2. Mostek nad Strugą na ulicy Rolanda

3. Mostek nad Strugą na ulicy Łokietka

4. Skrzyżowanie ulicy Gilarskiej i ulicy Samarytanki

5. Skrzyżowanie ulicy Jórskiego i ulicy Łokietka

6. Skrzyżowanie ulicy Jórskiego i ulicy Radzymińskiej (lub albo Drapińskiej)

Zwracamy uwagę, że to nie zakończy projektu. Za 3 lata, po oddaniu metra, trzeba będzie dostawić tu jeszcze 1 -3 kamery. Zwracamy też uwagę, Ze że umieszczenie kamer na dwóch mostkach pozwoli na kontrolę całego ruchu samochodowego między dwoma obszarami dzielnicy.

Kamery powinny być wysokiej jakości o możliwie wysokim szerokim polu widzenia, z możliwością zapisu obrazu na rejestratorach zainstalowanych w Centrum Obserwacyjnym. System powinien mieć zapewnioną obsługę całodobową.

Proponujemy opracowanie przez Gminę (o ile dotąd tego nie zrobiła) programu zapobiegania przestępczości, którego częścią będzie wskazanie monitoringu wizyjnego jako środka zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, wskazanie instytucji prowadzącej monitoring , i opracowania procedur i programu nadzoru nad nią. Monitoring może zostać powierzony Policji, Straży Miejskiej lub innym gminnym jednostkom organizacyjnymalbo samej Gminie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zacisze stało się w ostatnim czasie dzielnicą zainteresowania włamywaczy i kryminalistów. Liczba włamań i napadów rośnie. Nie ma tygodnia a często i dnia, by gdzieś nie zawył alarm. Włamywacze, zdarza się, wynoszą z domu ciężkie przedmioty i wywożą je samochodami z dzielnicy. Jednocześnie z powodu trwającej budowy metra dzielnica nasza jest dzielnicą o wzmożonym ruchu tranzytowym. Nie ma tu świateł, a przechodzenie przez jezdnię nie jest bezpieczne. Dlatego postulujemy wzorem wielu miast objęcie w następnych latach Zacisza systemem monitoringu wizyjnego - ustawienie kamer na krytycznych skrzyżowaniach oraz na drogach wylotowych z dzielnicy. Uważamy, że dzięki temu stanie się możliwa identyfikacja samochodów zaciszańskich przestępców i włamywaczy, a po wtóre wzrośnie bezpieczeństwo ruchu pieszego w szczególnie ruchliwych miejscach Zacisza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wszelkie dane w tej części opracowania prosimy traktować jako przybliżone. Ich źródłem jest Internet.Opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego - 5.000 zł

Zakup in instalacja 6 kamer - 180.000 zł

Instalacja telekomunikacyjna - 40.000 zł


Całkowity koszt projektu: 225 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zgodnie z informacją odnalezioną w Internecie szacujemy, że (przy większej liczbie kamer) średni koszt utrzymania jednej kamery to 1200 zł miesięcznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 86 400,00 zł

Załączniki