Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-03 15:37:03
Powrót do projektu

Monitoring wizyjny na Zaciszu - etap 1

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie przestępczości przez ustawienie kamer w węzłowych punktach Zacisza. Proponujemy w ciągu 4 lat objąć monitoringiem całe Zacisze, jednak ze względu na szczupłość środków proponujemy zacząć od Zacisza południowo zachodniego ograniczonego Strugą od północnego wschodu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.05304479599
szerokość geograficzna: 52.2831498227513

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Zacisze południowo-zachodnie, poniżej Strugi

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Monitoring wizyjny podnosząc bezpieczeństwo Zacisza przeznaczony dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.


Pełny opis projektu

Monitoring wizyjny jest powszechnie w Polsce stosowany. Ponad 85% miast powiatowych taki monitoring posiada. Kontrola NIK powołując się na opinię Policji wykazała jego skuteczność. Zacisze jednak monitoringu nie ma. W efekcie rośnie tu liczba włamań, wypadków i rozbojów.

Ideą projektu jest podzielenie Zacisza na 4 strefy obszarowe i umieszczenie na ich granicach i centralnych skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego w taki sposób, by możliwe było zidentyfikowanie przemieszczającego się samochodem po terenie Zacisza sprawcy włamania, wypadku drogowego lub rozboju, i, być może, przynajmniej przybliżonego jego miejsca zamieszkania/pobytu.

Ze względu na szczupłość środków w pierwszym etapie proponujemy zainstalowanie 6 kamer monitoringu na obszarze Zacisza ograniczonego od północnego wschodu Kanałkiem Żerańskim (Strugą), od południowego zachodu – Gilarską, od wschodu Radzymińską. Naturalną granicą po stronie północno zachodniej będzie natomiast odnoga Kanałku Żerańskiego wzdłuż dawnego PGR.

Proponujemy zlokalizowanie kamer w następujących punktach:

1. Skrzyżowanie Gilarskiej i Rolanda

2. Mostek nad Strugą na Rolanda

3. Mostek nad Strugą na Łokietka

4. Skrzyżowanie Gilarskiej i Samarytanki

5. Skrzyżowanie Jórskiego i Łokietka

6. Skrzyżowanie Jórskiego i Radzymińskiej (albo Drapińskiej)

Zwracamy uwagę, że to nie zakończy projektu. Za 3 lata, po oddaniu metra, trzeba będzie dostawić tu jeszcze 1 – 3 kamery. Zwracamy też uwagę, że umieszczenie kamer na dwóch mostkach pozwoli na kontrolę całego ruchu samochodowego między dwoma obszarami dzielnicy.

Kamery powinny być wysokiej jakości o możliwie szerokim polu widzenia, z możliwością zapisu obrazu na rejestratorach zainstalowanych w Centrum Obserwacyjnym.

Proponujemy opracowanie przez Gminę (o ile dotąd tego nie zrobiła) programu zapobiegania przestępczości, którego częścią będzie wskazanie monitoringu wizyjnego jako środka zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, wskazanie instytucji prowadzącej monitoring i opracowania procedur i programu nadzoru nad nią. Monitoring może zostać powierzony Policji, Straży Miejskiej albo samej Gminie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ideą projektu jest podzielenie Zacisza na 4 strefy obszarowe i umieszczenie na ich granicach i centralnych skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego w taki sposób, by możliwe było zidentyfikowanie przemieszczającego się samochodem po terenie Zacisza sprawcy włamania, wypadku drogowego lub rozboju, i, być może, przynajmniej przybliżonego jego miejsca zamieszkania/pobytu.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie przestępczości przez ustawienie kamer w węzłowych punktach Zacisza. Proponujemy w ciągu 4 lat objąć monitoringiem całe Zacisze, jednak ze względu na szczupłość środków proponujemy zacząć od Zacisza południowo zachodniego ograniczonego Strugą od północnego wschodu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wszelkie dane w tej części opracowania prosimy traktować jako przybliżone. Ich źródłem jest Internet.Opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego - 5.000 zł

Zakup in instalacja 6 kamer - 180.000 zł

Instalacja telekomunikacyjna - 40.000 zł


Całkowity koszt projektu: 225 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zgodnie z informacją odnalezioną w Internecie szacujemy, że (przy większej liczbie kamer) średni koszt utrzymania jednej kamery to 1200 zł miesięcznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 86 400,00 zł

Załączniki

  • zał 1 i 2.pdf
  • zał 3 mapa.pdf