Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2017-04-13 10:50:13
Powrót do projektu

Monitoring wizyjny na Zaciszu

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie przestępczości przez ustawienie kamer na terenie Zacisza południowo - zachodniego ograniczonego Strugą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.05304479599
szerokość geograficzna: 52.2831498227513

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Zacisze południowo -zachodnie, poniżej Strugi

Istotne informacje o lokalizacji

Instalacja kamer na skrzyżowaniu:

1. Mostek Nad Strugą na ul. Łokietka

2. Skrzyżowanie ul. Gilarska / Samarytanki

3. Skrzyżowanie ul. Jórskiego / Łokietka


Klasyfikacja projektu

  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pracujący 24 godz. / dobę monitoring wizyjny podnosi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Zacisza a zwłaszcza uczniów Szkoły Podstawowej nr 52.


Pełny opis projektu

Załącznik nr 1

Monitoring wizyjny jest w Polsce powszechnie stosowany, ponad 85% miast powiatowych posiada taki monitoring. Kontrola NIK powołując się na opinię Policji wykazała jego skuteczność. Zacisze jednak nie ma monitoringu, w efekcie rośnie tu liczba włamań, wypadków i rozbojów.

Ideą projektu jest umieszczenie kamer tak, by możliwe było zidentyfikowanie sprawców wypadków, rozbojów i przestępstw, które wydarzą się w ich zasięgu.

Proponujemy zainstalowanie kamer w następujących punktach:

1. Mostek Nad Strugą na ul. Łokietka

2. Skrzyżowanie ul. Gilarska i Samarytanki

3. Skrzyżowanie ul. Jórskiego i Łokietka

Te trzy punkty obejmą główne drogi dojazdowe do Szkoły Podstawowej 52, zwiększając tym samym bezpieczeństwo małych mieszkańców dzielnicy. Kamery powinny być wysokiej jakości o możliwie szerokim polu widzenia, z możliwością zapisu obrazu na rejestratorach zainstalowanych w Centrum Obserwacyjnym (zał. 3 mapa).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zacisze stało się w ostatnim czasie osiedlem zainteresowania włamywaczy i kryminalistów. Liczba włamań i napadów rośnie. Nie ma tygodnia, a często dnia, by gdzieś nie zawył alarm.

Włamywacze, zdarza się, że wynoszą z domów ciężkie przedmioty i wywożą je samochodami. Jednocześnie z powodu budowy metra Zacisze stało się osiedlem o bardzo wzmożonym ruchu tranzytowym, wiele osób próbuje w ten sposób omijać "korki". Na Zaciszu nie ma skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, a przechodzenie przez jezdnię jest niebezpieczne. Dlatego postulujemy zamontowanie na Zaciszu kamer, które pomogą w identyfikacji sprawców przestępstw oraz poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

100 000 zł - położenie światłowodu

50 000 zł - projekt + kamery


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Średni koszt utrzymania jednej kamery to 1200 zł miesięcznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 43 200,00 zł

Załączniki
  • załącznik nr 1.pdf
    • Załącznik nr 3 mapa.pdf