Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:17:21
Powrót do projektu

CHROŃMY MIESZKAŃCÓW URSYNOWA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO.

status: Zgłoszony


Samochody elektryczne nie wytwarzają spalin szkodliwych dla życia i zdrowia Mieszkańców. Są dostępne na rynku motoryzacyjnym i będą coraz tańsze. Na zachodzie, a zwłaszcza w krajach skandynawskich, jest ich coraz więcej - to technologia wręcz wymarzona dla transportu w miastach. U nas bez ogólnodostępnych punktów ładowania nie będzie miała szansy rozwoju.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.068360209465
szerokość geograficzna: 52.129217942082

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Supermarket TESCO, Al. KEN 14 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Parking przed Supermarketem TESCO.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Punkt ładowania samochodów elektrycznych będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Ursynowa i pozostałych dzielnic Warszawy zainteresowanych tym rodzajem transportu przynajmniej przez okres 3-5 lat.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury pozwalającej na rozwój na terenie dzielnicy Ursynów nieszkodliwego dla Mieszkańców i środowiska transportu o napędzie elektrycznym oraz skłonienie właścicieli pozostałych supermarketów Ursynowa do podobnych działań leżących w ich i klientów interesie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na terenie Ursynowa jest tylko 1 ogólnodostępny punkt ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowany na parkingu przy Arenie Ursynów. Dla liczącego co najmniej 150 tys. mieszkańców Ursynowa to zdecydowanie zbyt mało zwłaszcza, że w trakcie ładowania nie da się, korzystając z tego punktu, zrobić zakupów, czy zjeść obiadu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zakupu i instalacji (w ciągu 14-30 dni od daty zgłoszenia wniosku) wolnostojącego punktu ładowania o mocy 2 x 11 kW to ok. 21 000 26000 zł. Wg opinii elektryków współpracujących z Supermarketem TESCO istnieje możliwość podłączenia takiego punktu do przyłącza istniejącego już na parkingu. Kierownictwo Supermarketu wyraża na to zgodę.
Całkowity koszt projektu: 21 26 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty prądu zużywanego do ładowania samochodów w nowych, ogólnodostępnych punktach ładowania samochodów elektrycznych od 2017 r. nie jest już pokrywany przez dystrybutorów energii elektrycznej.

W/g informacji uzyskanej z Innogi w dniu 20.03.2017r. szacunków średni miesięczny koszt energii elektrycznej zużytej w jednym punkcie ładowania samochodów elektrycznych w Warszawie w 2016 r. wyniósł 150zł.

Na 2017 r. planowany jest wzrost tego kosztu o 50% do kwoty 225zł. x 12 miesięcy = 2700zł. rocznie.

Koszt wynajmu miejsca parkingowego 246zł. miesięczni x 12 miesięcy = 2952zł. rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 652,00 zł

Załączniki

  • BP18_Ładowarka_PICT2150.JPG
  • BP18_Ładowarka i 2 mpost_PICT2151.JPG