Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 21:29:22
Powrót do projektu

Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi

status: Zgłoszony


Projekt zakłada namalowanie muralu przedstawiającego parcelacje gruntów z 1861 r. pod nową osadę Konopacczyznę, która zapoczątkowała rozwój Nowej Pragi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0216522216796870216522216797
szerokość geograficzna: 52.261908493089222619084930892

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ul. Konopacka 12 16

Istotne informacje o lokalizacji

Sciana szczytowa kamienicy przy ul. Konopackiej 1216


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze względu na otwartą przestrzeń, na której będzie realizowany projekt, efekt działań będzie dostępny dla mieszkańców i odwiedzających w sposób nieograniczony.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada namalowanie muralu przedstawiającego parcelacje gruntów z 1861 r. pod nową osadę Konopacczyznę, która zapoczątkowała rozwój Nowej Pragi. Nowa Praga współcześnie mylnie kojarzona jest przede wszystkim z wybudowanymi w latach 50-tych i 60-tych osiedlami Praga II i Praga III. Dodatkowo w błąd wprowadza mylnie wskazana granica w Miejskim Systemie Informacji, która wskazuje obszar Nowej Pragi już od praskich brzegów Wisły a nie od obecnej ul. Konopackiej. Mieszkańcy będą mieli okazję poznać i zrozumieć historię powstania Nowej Pragi i jej historycznych, pierwotnych granic. Mural więc oprócz walorów estetycznych będzie miał również walor edukacyjny


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ściana kamienicy przy ul. Konopackiej 12 16 jest obdrapana, popękana i w większości pozbawiona tynków. Mural poprawi estetykę tej części Pragi i pozwoli zaznajomić się mieszkańcom z historią powstania Nowej Pragi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynajęcie podnośnika lub rusztowania, zajęcie pasa drogi pod podnośnik, zakup materiałów malarskich (grunt, pędzle, wałki, sznurki, kuwety, spraye, etc.), szablony, wydruki projektów oraz koszty robocizny - , wykonanie malunku - łącznie 600zł/m2 ściany (90m2150 m2) – 54 90 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 54 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Konopacka 12 - mural.JPG16..jpg