Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-05 11:05:05
Powrót do projektu

Nowy skwer miejski we Włochach przy ul. Dźwigowej !

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Niniejszy projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Dźwigowej w Warszawie. Zakres prac zakłada wykonanie ciągu pieszego, nasadzeń roślinnych i ustawienie koszy na odpady. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności tej części Nowych Włoch, zgodnie z koncepcją Miasta Ogrodu Włochy. Projekt został przygotowany przez architekta na zlecenie Urzędu Dzielnicy Włochy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9140446782112
szerokość geograficzna: 52.2121725352814

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Teren zieleni ograniczony ulicami Redaktorską, Dźwigową i Parowcową (dz. ew. nr 35 z obrębu 2-08-09).

Istotne informacje o lokalizacji

Teren zieleni ograniczony ulicami Redaktorską, Dźwigową i Parowcową (dz. ew. nr 35 z obrębu 2-08-09).


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren przestrzeni publicznej. Obiekt dostępny całodobowo, bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających dzielnicę Włochy.


Pełny opis projektu

Niniejszy projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Dźwigowej w Warszawie. Zakres prac zakłada wykonanie ciągu pieszego, nasadzeń roślinnych i ustawienie koszy na odpady. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności tej części Nowych Włoch, zgodnie z koncepcją Miasta Ogrodu Włochy. Planowany skwer znajduje się na działce miejskiej. Projekt został przygotowany przez architekta na zlecenie Urzędu Dzielnicy Włochy. Zachęcam do zapoznania się z załącznikiem graficznym - "Projekt zagospodarowania działki rys. 1"


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wokół nas brakuje dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu). Obecnie przedmiotowy teren nie jest w pełni zagospodarowany. Ponadto więcej zieleni przyczyni się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego na niniejszym obszarze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Elementy drogowe - 16690,15 zł

Nawierzchnie - 17202,94 zł

Wyposażenie skweru - 1567,54 zł

Gospodarowanie roślinnością w tym sadzenie roślin oraz zakładanie łąk kwietnych i trawników - 55514,11 zł

Razem netto - 90974,74 zł

Razem brutto - 111898,93 zł


Całkowity koszt projektu: 111 898,93 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania - 2000 zł

Pielęgnacja drzew i krzewów: cięcia pielęgnacyjne i podlewanie: 2000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

 • obszar inwestycji skwer przy ul. Dźwigowej.jpg
 • projekt zagospodarowania skweru przy ul. Dżwigowej.jpg
 • Legenda oraz projekt nasadzeń drzew i krzewów.jpg
 • stan istniejący.JPG
 • Projekt zagospodarowania działki rys. 1.pdf
 • Projekt zagospodarowania działki rys. 2.pdf