Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-06-01 11:30:01
Powrót do projektu
DOJŚCIE Z ULICY PEJZAŻOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR

Dojście z ulicy Pejzażowej do Szkoły Podstawowej nr 33

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy budowy chodnika od budynku przy ulicy Pejzażowej 2 w kierunku ulicy Cieszyńskiej i Szkoły Podstawowej nr 33

Chodnik umożliwi bezpieczne i czyste dojście wszystkich dzieci mieszkających w blokach przy ul. Pejzażowej i Bukowińskiej do szkoły.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.027810573577880278105735779
szerokość geograficzna: 52.181780943857491817809438575

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ulica Pejzażowa / ulica Cieszyńska

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja na terenie działki 14/24 - rezerwa terenowa na drogę łączącą ulicę Pejzażową i Cieszyńską.

Przejście łączy tereny nowo powstałych osiedli mieszkaniowych przy ulicy Bukowińskiej ze strefą parkingów, przejść i dróg wewnętrznych ul.Cieszyńskiej i dalej Szkołą Podstawową nr 33


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Inwestycja ogólnodostępna. Zasady korzystania - bez ograniczeń. Jest możliwe rozwiązanie terenowe umożliwiające dostępność dla niepełnosprawnych. Potencjonalnymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy tej okolicy.


Pełny opis projektu

Zrealizowano wielkie osiedle mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulic Bukowińskej i Pejzażowej - o dojściu do szkoły nikt nie pomyślał... (?)

Przejście ucywilizuje istniejący ruch pieszy - w zaproponowanej lokalizacji istnieje (często błotnista lub oblodzona) ścieżka wydeptana przez uczniów i rodziców, a właściwie też wielu innych mieszkańców osiedli przy ul.Bukowińskiej, Pejzażowej i Cieszyńskiej.

Cywilizowane przejście stanie się BEZPIECZNĄ drogą do szkoły dla dziesiątek dzieci z bloków przy ul. Bukowińskiej, Pejzażowej.

Dodatkowo chodnik wyposażony w oświetlenie, ławki zieleń niską i wysoką - może być atrakcyjną przestrzenią spacerową, tędy prowadzi alternatywna dla ul.Puławskiej droga od ul.Pejzażowej przez Cieszyńską w kierunku Królikarni i Arkadii.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Relatywnie małym kosztem, bez problemów natury formalnej (chodnik zgodny z Planem Miejscowym), 100 metrów chodnika ułatwi życie setkom mieszkańców rejonu nowych osiedli przy Bukowińskiej (a powstają kolejne bloki!).

Cywilizowane przejście stanie się BEZPIECZNĄ drogą do szkoły dla dziesiątek dzieci z bloków przy ul. Bukowińskiej, Pejzażowej. W tej chwili brak jest NORMALNEGO przejścia z tej części dzielnicy w kierunku Szkoły Podstawowej nr 33, dodatkowo chodnik umożliwi BEZPIECZNE przejście mieszkańcom osiedla przy ul.Cieszyńskiej w kierunku południowym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

100 mb chodnika o szerokości 2m - 100x200x2 - 40.000zł, ławki, oświetlenie, nasadzenia 30.000zł, projekty itp. 20.000zł


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, odśnieżanie, oświetlenie, konserwacja i remonty bieżące: 12 x 500zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

 • widok1.pdf
 • MAPA1.pdf
 • MAPA2.pdf
 • MAPA3.pdf
 • widok2.pdf