Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-24 09:56:24
Powrót do projektu

Usprawnienia rowerowe na Sielcach - dwukierunkowo rowerowem rowerem na ulicach jednokierunkowych oraz droga rowerowa na Czerniakowskiej

status: Zgłoszony


Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowego na ulicach jednokierunkowych (Czerska, Grottgera, Kierbedzia, Konduktorska, Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka, Zakrzewska) bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych oraz wybudowanie drogi rowerowej na Czerniakowskiej po stronie zachodniej od Gagarina do Chełmskiej z dopuszczeniem ruchu pod prąd na 2 serwisówkach

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.03386163711548
szerokość geograficzna: 52.20510823419294

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka

Lokalizacja projektu

Grottgera, Kierbedzia,
, Zakrzewska Konduktorska,
Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka

Lokalizacja projektu

Grottgera, Kierbedzia,

Lokalizacja projektu

Grottgera, Kierbedzia, Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka

Istotne informacje o lokalizacji

Czerniakowska pomiędzy Chełmską a Gagarina oraz Czerska,

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic publicznych i ogólnodostępnych


Pełny opis projektu

Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowego na ulicach jednokierunkowych (

Czerska,

Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka

, Zakrzewska

) bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych

oraz wybudowanie drogi rowerowej na Czerniakowskiej po stronie zachodniej od Gagarina do Chełmskiej z dopuszczeniem ruchu pod prąd na 2 serwisówkach.

) bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych

Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka

Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka) bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych

Grottgera, Kierbedzia,

Konduktorska,

Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka) bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych

Grottgera, Kierbedzia,

Pełny opis projektu

Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowego na ulicach jednokierunkowych (

Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowego na ulicach jednokierunkowych (Grottgera, Kierbedzia, Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka) bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Sielcach. Zwiększy też bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych i podróżujących samochodami. Na

prawie 2 km jezdni

.

5 ulicach zostaną wyznaczone tory jazdy dla rowerzystów. Na drogach o małym ruchu samochodów jest to bezpieczne, gdyż rowerzyści i kierowcy widzą się na wprost

. Projekt dowiąże się do planowanego przejazdu przy ul. Chełmskiej zgodnie z załączonym rysunkiem

.

5 ulicach zostaną wyznaczone tory jazdy dla rowerzystów. Na drogach o małym ruchu samochodów jest to bezpieczne, gdyż rowerzyści i kierowcy widzą się na wprost

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Sielcach. Zwiększy też bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych i podróżujących samochodami. Na

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Sielcach. Zwiększy też bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych i podróżujących samochodami. Na 5 ulicach zostaną wyznaczone tory jazdy dla rowerzystów. Na drogach o małym ruchu samochodów jest to bezpieczne, gdyż rowerzyści i kierowcy widzą się na wprost.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ul. Grottgera – 30 000 zł,

ul. Kierbedzia – 40 000 zł,

ul. Nabielaka – 30 000 zł,

ul. Pogodna – 25 000 zł,

ul. Sułkowicka – 50 000 zł.

dokumentacja projektowa - 10 000 zł

Droga rowerowa 200 000 zł kontrarcuh z zeszłego roku 130 000 zł ronda 2 x 80 000 zł = 160 000 zł Łącznie 490 000 zł

Całkowity koszt projektu:
490
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 185 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki