slacek - zmiany z 2017-02-16 12:57:16
Powrót do projektu

Gry planszowe w Mediatece STARTStart-METAMeta

status: Zgłoszony Projekt ma na celu dokupienie


Zakup nowych tytułów gier planszowych do Mediateki STARTStart-META Meta - filii Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany. Mieści , znajdującej się na ul. Szegedyńskiej 13a. Otwarta Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 19.00, w soboty od 10.00 do 16.00. Skorzystać Z jej zasobów skorzystać mogą bezpłatnie wszyscy zarejestrowani mieszkańcy Polski.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9416097402572639416097402573
szerokość geograficzna: 52.291315077653152913150776532

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Szegedyńska 13a

Istotne informacje o lokalizacji

Mediateka STARTStart-META Meta Filia Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ul. Szegedyńska 13a


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówW

Z gier planszowych mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani mieszkańcy Warszawy, w godzinach otwarcia biblioteki, od poniedziałku do piątku 9.00-19.00, soboty 10.00-16.00 skorzystać z gier planszowych mogą wszyscy zainteresowani mieszkańcy Warszawy.


Pełny opis projektu

W bibliotece tej można już korzystać z gier planszowych . Robią - robią to najczęściej dzieci oraz młodzież - stanowi . Stanowi to alternatywę dla czasu spędzanego przed komputerem/konsolą. Seniorzy przychodzą pograć w karty lub szachy. Oprócz tego, iż z gier będą mogli skorzystać wszyscy to w Mediatece START-META W Mediatece Start-Meta już od 2012 odbywają się, najczęściej raz w tygodniu zajęcia o nazwie GROTEKA. Są to zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych. By uatrakcyjnić Zakup nowych gier uatrakcyjni czas spędzany w mediatece potrzebne są nowe tytuły gierMediatece. Projekt pomoże kształtować logiczne myślenie wśród dzieci i młodzieży oraz pomoże kształtować postawy koleżeństwa i współpracy międzyludzkiej podczas spędzania w ten sposób wolnego czasu. Projekt przeciwdziała Darmowy dostęp do zakupionych gier wpłynie również na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzięki darmowemu dostępowi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy dzielnicy z przyjemnością, zaufaniem i ciekawością korzystają ze zbiorów bibliotek bielańskich poszerzenie . Poszerzenie oferty jednej z jej filii zachęci do spędzania w inny sposób wolnego czasu. Dodatkowo projekt kształtuje pozytywne postawy społeczne. Projekt Jego realizacja nie zakłada dodatkowych kosztów utrzymania a - placówka jest już przystosowana od udostępniania bezpłatnie gier planszowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup gier planszowych do zbiorów mediateki STARTStart-META Meta za 500,00 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy. (Ceny

Cena jednej gdy gry, w zależności od tytułu zawierają waha się między 20,00 a 200,00 zł).


Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki