Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-24 10:28:24
Powrót do projektu

Karmimy-nie szkodzimy w Parku Morskie Oko

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Rozwiążemy jeden z większych problemów „ekologicznych” parku Morskie Oko. UCYWILIZUJEMY żywiołowe, niefrasobliwe dokarmianie ptaków wodnych. Tablica edukacyjna podpowie jak dokarmiać ptaki, żeby im nie szkodzić. Urządzenie – Kaczkomat dostarczy zdrowego pożywienia. Dzięki karmnikowi przynoszone ptakom jedzenie nie będzie dostawać się do wody. Chleb w akwenie szkodzi ptakom i zanieczyszcza wodę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0256326198578
szerokość geograficzna: 52.2063872769613

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Park Promenada- rejon ulicy Słonecznej i ulicy Dworkowej.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt chcemy zlokalizować przy głównej alei parku, od strony ulicy Chocimskiej, w miejscu używanym tradycyjnie przez mieszkańców jako „paśnik” dla kaczek (przy schodach prowadzących do stawu). Taka lokalizacja zapewni dostęp do urządzeń wszystkim spacerowiczom oraz bezpieczeństwo ptakom. Nie będą musiały oddalać się od wody.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tablica informacyjna , kaczkomat oraz karmnik dla kaczek zostaną ustawione w miejscu ogólnodostępnym. Przy głównej alei, tak by wszyscy spacerowicze mieli łatwy dostęp. Również osoby starsze z trudnościami komunikacyjnymi, osoby niepełnosprawne, a także rodzice z małymi dziećmi i wózkami.

Efekt projektu będzie ogólnodostępny w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia wody resztkami jedzenia, zmniejszoną liczbą zamieszkujących to miejsce szczurów. Będzie stanowić przystępną dla wszystkich edukację. Dostępność projektu: cały rok. Jedyne ograniczeniem będzie koszt karmy w Kaczkomacie. (koszt porcji karmy to złotówka). Jest on na tyle niewielki, że osoby, które do tej pory zaopatrywały się w pieczywo dla ptaków nie odczują go.


Pełny opis projektu

Co roku na Stawie Morskie Oko zimują dziesiątki kaczek i łysek. Dodatkowo żerują tu liczne mewy, pojawiają się też tak egzotyczni goście jak tracze nurogęsi i kokoszki wodne. Ptaki te przyciągają rzesze obserwatorów ptaków i ludzi, którzy je dokarmiają. Dokarmianie ptaków w tym miejscu stało się dla wielu osób stałym elementem spacerów. Większość dokarmiających, mimo szczerych chęci nieświadomie robi ptakom krzywdę. Chleb, pieczywo, resztki ze stołu szkodzą ptakom. Jednak dokarmianie ptaków to znakomita edukacja przyrodnicza, uwrażliwiająca na piękno świata, a dla wielu starszych osób sposób spędzania wolnego czasu. Aby połączyć bezpieczeństwo ptaków i potrzebę kontaktu z nimi, w ramach naszego projektu proponujemy montaż tablicy edukacyjnej, na której w prosty sposób zostaną przedstawione zdrowe i TANIE produkty służące jako karma. Z rozmów z dokarmiającymi i własnych obserwacji wynika, że to niewiedza lub brak pieniędzy, a nie zła wola są przyczyną zanieczyszczania jadalnymi odpadkami parku Morskie Oko. Kaczkomat ma być atrakcją edukacyjną, gdzie za niewygórowaną cenę (1 złoty) ludzie dostaną porcję zdrowego jedzenia dla ptaków. Karma ta ma też niwelować skutki złej diety ptaków, dokarmianych szkodzącym im pieczywem i odpadkami z kuchni. Niewielka ilość podawanej karmy ograniczy bazę pokarmową żyjących tu szczurów.

Karmnik dla kaczek ma zlikwidować problem zalegających resztek jedzenia, także w stawie Morskie Oko. Ułatwi to również sprzątanie tego miejsca.

Usytuowanie elementów projektu przy głównej alei ma na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców. P rosty język opisu na tablicy i duże litery mają ułatwić korzystanie z niej osobom starszym oraz niedowidzącym.

Lokalizacja przy ciągu komunikacyjnym ułatwi bezpieczny dostęp do tablicy, karmnika i kaczkomatu seniorom, a także rodzicom z wózkami i małymi dziećmi. Te dwie grupy najliczniej dokarmiają ptaki w tym miejscu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dokarmianie ptaków nad stawem Morskie Oko to ważny element spaceru dla wielu osób. Dla rodziców z dziećmi, osób starszych jest to często główna „atrakcja” spaceru. Dużo osób robi to jednak niewłaściwie, szkodząc ptakom, zanieczyszczając okolice stawu i samą wodę stertami jadalnych odpadków. Jak pokazują liczne przykłady z kraju, zakaz dokarmiania ptaków niczego nie załatwia. Ptaki tu zimujące radzą sobie bez nas, jednak ludzie wierzą w to, że robią dobrze i potrzebują kontaktu z dziką przyrodą. Dlatego projekt skupia się na edukacji i niwelowaniu negatywnych aspektów dokarmiania ptaków w parku Morskie Oko. Jedynie edukacja daje szansę rozwiązania tego lokalnego problemu „ekologicznego”.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Kaczkomat- 1999 złotych, 2. Transport montaż kaczkomatu 150 złotych, 3. Tablica informacyjna wraz z montażem 500 złotych, 4

2. Treść merytoryczna tablicy informacyjnej- 500 złotych, 5

3. Karmnik dla kaczek- 200 złotych.


Całkowity koszt projektu: 3 3491 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

konserwacja karmnika i tablicy generuje rocznie koszty nie przekraczające 50 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 50,00 zł

Załączniki

  • chleb,czy pumeks.jpg
  • ludzie mają gest.jpg
  • nareszcie zdrowe jedzenie.jpg
  • ten z chlebem szkodzi.jpg