slacek - zmiany z 2017-01-31 09:32:31
Powrót do projektu

Bliskie spotkania - ZABAWA,NAUKA I ROZWÓJ - dla rodzin

status: Zgłoszony


Cykl spotkań rodzinnych w Klubie Domino. Co miesiąc rodziny z Chomiczówki spędzają czas na różnorodnych warsztatach np: plastycznych, teatralnych, tanecznych, ceramicznych, naukowych, kulinarnych oraz spotkaniach z osobami świata muzyki, filmu, podróżnikami. Planowane 10 spotkań, ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną to wspólna wycieczka autokarowa.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Klub Domino ul. Bogsławskiego 6a

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja sąsiedzka

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w spotkaniach i wycieczce po wcześniejszym zapisaniu się każdorazowo przed wydarzeniem. W zależności od rodzaju i tematyki spotkania limit miejsc ok 50-70 osób. Na wycieczkę ok. 50 osób.


Pełny opis projektu

Celem warsztatów jest ciekawe spędzanie czasu w gronie rodziny i sąsiadów oraz integracja z sąsiadami. Różnorodna tematyka ma zachęcić rodziny do wspólnego spędzania czasu poza domem. Każde spotkanie trwa ok. 3 godzin.

Przykładowe tematy zajęć:

1. spotkanie z iluzjonistą - odkrywanie czarów

2. zajęcia kulinarne - gotowanie np. z jakimś znanym blogerem kulinarnym

3. fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4. zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5. spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. wycieczka na Farme ( maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. warsztaty ceramiczne

10. spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Chomiczówce stale przybywa nowych, młodych rodzin z dziećmi. Warsztaty dadzą okazję do wspólnych spotkań i kreatywnego spędzania czasu, będą szansą na rozwój i niekonwencjonalną edukację dzieci. Ponadto wzmocnią w mieszkańcach związek z lokalną spłecznością i zacisnąwięzy sąsiedzkie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wynajem sali + sprzątanie - 340 pln *9 = 3 060 pln,

warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500 pln ( cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej )

wycieczka na farmę ( do 30 km od Warszawy): autokar: 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3000 pln


Całkowity koszt projektu: 19 560,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki