slacek - zmiany z 2017-02-14 13:56:14
Powrót do projektu

Bliskie spotkania - ZABAWA,NAUKA I ROZWÓJ zabawa, nauka i rozwój - dla rodzin

status: Zgłoszony


Cykl spotkań rodzinnych w Klubie Domino . Co miesiąc rodziny z Chomiczówki spędzają czas na różnorodnych polegających na warsztatach np: . plastycznych, teatralnych, tanecznych, ceramicznych, naukowych, kulinarnych oraz spotkaniach z osobami świata muzyki, filmu, podróżnikami. Planowane Projekt zakłada organizację 10 spotkań, z których ostatnie spotkanie - przed przerwą wakacyjną to wspólna wycieczka autokarowa. - zostanie przeznaczone na wspólną wycieczkę autokarową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.915061235427856
szerokość geograficzna: 52.27615366311195

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Bogsławskiego 6a

Istotne informacje o lokalizacji

Domino. Klub Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Klub Domino

Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w spotkaniach i wycieczce po wcześniejszym zapisaniu się każdorazowo przed wydarzeniem. W zależności od rodzaju i tematyki spotkania limit miejsc ok 50-70 osób. Na wycieczkę ok. 50 osób.


Pełny opis projektu

Celem warsztatów jest ciekawe spędzanie czasu w gronie rodziny i sąsiadów oraz wspólna integracja

z sąsiadami

Spotkanie z iluzjonistą - odkrywanie czarów

2.

zajęcia

Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4.

zajęcia

Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6.

wycieczka

farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7.

podróże

Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9.

warsztaty

Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Warsztaty ceramiczne

10.

spotkanie

Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Warsztaty ceramiczne

10.

Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9.

Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8.

spotkanie

Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8.

farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7.

farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Wycieczka na

Farme

farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Wycieczka na

Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6.

Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5.

spotkanie

Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5.

Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4.

Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4. Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5. Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Zajęcia kulinarne - gotowanie np. z jakimś znanym blogerem kulinarnym

3.

fizyka

Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4. Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5. Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

Zajęcia kulinarne - gotowanie np. z jakimś znanym blogerem kulinarnym

3.

Spotkanie z iluzjonistą - odkrywanie czarów

2.

Spotkanie z iluzjonistą - odkrywanie czarów

2. Zajęcia kulinarne - gotowanie np. z jakimś znanym blogerem kulinarnym

3. Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4. Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5. Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

. Różnorodna tematyka ma zachęcić rodziny do wspólnego spędzania czasu poza domem. Każde spotkanie trwa ok. 3 godzin.

Przykładowe tematy zajęć:

1.

spotkanie

Spotkanie z iluzjonistą - odkrywanie czarów

2. Zajęcia kulinarne - gotowanie np. z jakimś znanym blogerem kulinarnym

3. Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4. Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5. Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.

. Różnorodna tematyka ma zachęcić rodziny do wspólnego spędzania czasu poza domem. Każde spotkanie trwa ok. 3 godzin.

Przykładowe tematy zajęć:

1.

Pełny opis projektu

Celem warsztatów jest ciekawe spędzanie czasu w gronie rodziny i sąsiadów oraz wspólna integracja

Celem warsztatów jest ciekawe spędzanie czasu w gronie rodziny i sąsiadów oraz wspólna integracja. Różnorodna tematyka ma zachęcić rodziny do wspólnego spędzania czasu poza domem. Każde spotkanie trwa ok. 3 godzin.

Przykładowe tematy zajęć:

1. Spotkanie z iluzjonistą - odkrywanie czarów

2. Zajęcia kulinarne - gotowanie np. z jakimś znanym blogerem kulinarnym

3. Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4. Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5. Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Chomiczówce stale przybywa nowych, młodych rodzin z dziećmi. Warsztaty dadzą okazję do wspólnych spotkań i kreatywnego spędzania czasu, będą szansą na rozwój i niekonwencjonalną edukację dzieci. Ponadto wzmocnią w mieszkańcach związek z lokalną

spłecznością

zacieśnią więzy sąsiedzkie.

społecznością i

zacisnąwięzy

zacieśnią więzy sąsiedzkie.

społecznością i

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Chomiczówce stale przybywa nowych, młodych rodzin z dziećmi. Warsztaty dadzą okazję do wspólnych spotkań i kreatywnego spędzania czasu, będą szansą na rozwój i niekonwencjonalną edukację dzieci. Ponadto wzmocnią w mieszkańcach związek z lokalną

Na Chomiczówce stale przybywa nowych, młodych rodzin z dziećmi. Warsztaty dadzą okazję do wspólnych spotkań i kreatywnego spędzania czasu, będą szansą na rozwój i niekonwencjonalną edukację dzieci. Ponadto wzmocnią w mieszkańcach związek z lokalną społecznością i zacieśnią więzy sąsiedzkie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Wynajem sali + sprzątanie - 340

- Wynajem sali + sprzątanie - 340 *9 = 3 060,00 zł

- Warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł

pln

,

warsztaty

,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

wycieczka

1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób =

3000 pln

1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób =

1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar

:

1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar

,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł

00 zł

- Warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500

pln

,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł

00 zł

- Warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500

,

,00 zł

- Warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł

*9 = 3 060

- Wynajem sali + sprzątanie - 340 *9 = 3 060,00 zł

- Warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł

pln

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Wynajem sali + sprzątanie - 340

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Wynajem sali + sprzątanie - 340 *9 = 3 060,00 zł

- Warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł

wynajem

Całkowity koszt projektu: 19 560,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki