aarabadzic - zmiany z 2017-02-15 08:46:15
Powrót do projektu

Bliskie spotkania - zabawa, nauka i rozwój - dla rodzin

status: Zgłoszony


Cykl spotkań rodzinnych w Klubie Domino polegających na warsztatach np. plastycznych, teatralnych, tanecznych, ceramicznych, naukowych, kulinarnych oraz spotkaniach z osobami świata muzyki, filmu, podróżnikami. Projekt zakłada organizację 10 spotkań, z których ostatnie - przed przerwą wakacyjną - zostanie przeznaczone na wspólną wycieczkę autokarową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9150612354278569150612354279
szerokość geograficzna: 52.276153663111952761536631119

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Bogsławskiego 6a

Istotne informacje o lokalizacji

Domino. Klub Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w spotkaniach i wycieczce po wcześniejszym zapisaniu się każdorazowo przed wydarzeniem. W zależności od rodzaju i tematyki spotkania limit miejsc ok 50-70 osób. Na wycieczkę ok. 50 osób.


Pełny opis projektu

Celem warsztatów jest ciekawe spędzanie czasu w gronie rodziny i sąsiadów oraz wspólna integracja. Różnorodna tematyka ma zachęcić rodziny do wspólnego spędzania czasu poza domem. Każde spotkanie trwa ok. 3 godzin.

Przykładowe tematy zajęć:

1. Spotkanie z iluzjonistą - odkrywanie czarów

2. Zajęcia kulinarne - gotowanie np. z jakimś znanym blogerem kulinarnym

3. Fizyka jest fajna - eksperymenty objaśniające codzienne zjawiska

4. Zajęcia plastyczne - okolicznościowe

5. Spotkanie z autorem literatury dziecięcej

6. Wycieczka na farme (maksymalnie 30 km od Warszawy )

7. Podróże małe i duże - jak podróżować z dziećmi - spotkanie z podróżującą rodziną

8. Spotkanie z fotografem i krótki warsztat fotograficzny

9. Warsztaty ceramiczne

10. Spotkanie z nowymi technologiami, np. druk 3d, mapping etc.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Chomiczówce stale przybywa nowych, młodych rodzin z dziećmi. Warsztaty dadzą okazję do wspólnych spotkań i kreatywnego spędzania czasu, będą szansą na rozwój i niekonwencjonalną edukację dzieci. Ponadto wzmocnią w mieszkańcach związek z lokalną społecznością i zacieśnią więzy sąsiedzkie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Wynajem sali + sprzątanie - 340 zł *9 = 3 060,00 zł

- Warsztaty: wynagrodzenie dla prowadzących + materiały niezbędne do zajęć: 1500 zł/spotkanie *9 =13 500,00 zł (cena uśredniona, koszt uzależniony od osoby prowadzącej)

- Wycieczka na farmę (do 30 km od Warszawy): autokar 1000 zł + bilet wstępu na farmę 40 zł/os * 50 osób = 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 19 560,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki