Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 22:59:21
Powrót do projektu

Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim

status: Zgłoszony


Ławki Obywatelskie to innowacja w myśleniu o przestrzeni miejskiej. To miejsce do wspólnej pracy nad projektami, rozmowy lub odpoczynku – np. przy grze planszowej. Półkolista architektura ławek i stołów pozwala prowadzić spotkania i dyskusje w gronie kilku osób

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0634785890579220634785890579
szerokość geograficzna: 52.25899400637704258994006377

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Park Michałowski

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja projektu znajduje się w samym sercu ogólnodostępnego Parku Michałowskiego, który stanowi enklawę zieleni w pobliżu Bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zlokalizowany w ogólnodostępnym Parku Michałowskim


Pełny opis projektu

U podstaw projektu „Ławek Obywatelskich” leży idea współpracy, otwartości i wymiany. Zwykłe ławki, które możemy spotkać w parkach, na skwerach i ulicach, ze względu na swoją tradycyjną architekturę nie mogą pełnić funkcji miejsca spotkań i debaty większej grupy osób.Ławki Obywatelskie, o półkolistej architekturze, pozwalają prowadzić swobodną konwersację twarzą w twarz z kilkoma osobami jednocześnie! Dzięki okrągłym stolikom, mogą być miejscem wspólnej pracy nad projektami, przestrzenią do przygotowywania prezentacji, nauki i wymiany pomysłów. Ławki umożliwią także rodzinny piknik lub rozgrywki w gry planszowe w miłej, parkowej atmosferze.Projekt „Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim” zakłada stworzenie czegoś więcej niż miejsca prawdziwych spotkań i wspólnej zabawy. Celem projektu jest stworzenie lokalnych rynków wymiany idei, budowanie pozytywnych emocji i umacnianie więzi międzyludzkich. Półkolista architektura ławek sprzyja otwarciu na innych, nawiązanie rozmowy z nieznajomymi osobami. Może stanowić plenerowe miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych.Aby spotkania przebiegały w przyjaznej atmosferze, Ławkom Obywatelskim towarzyszyć będzie przestrzeń wyznaczona przez niskopienne krzewy.Projekt jest innowacyjny, nastawiony na aktywizację lokalnych społeczności oraz propagowanie otwartości, zrozumienia i współpracy. Zakłada stworzenie przyjaznej, obywatelskiej przestrzeni, którą łatwo zaadaptować do swoich potrzeb. Na Ławce Obywatelskiej każdy będzie czuł się dobrze.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

• Przestrzeń rozrywki i spędzania wolnego czasu.

• Interaktywne miejsce debaty publicznej.

• Budowanie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

• Wspieranie ekologicznych rozwiązań.

• Rozwój inicjatyw lokalnych.

• Rozpoczęcie dyskusji nad rewitalizacją Parku.

• Nawiązanie kontaktu między środowiskiem akademickim a społecznością lokalną.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys ławek obywatelskich:Ławka półkolista 2 500 (cena materiału oraz montażu): 2 550 zł x 4 = 10 000200,00 zł

Stół 4 000 (cena materiału oraz montażu): 4 100 zł x 2 = 8 000 200

Rekultywacja trawnika (22 zł/ m2) 22 zł x 50 = 1 100 zł Posadzenie krzewu wraz z roczną pielęgnacją 100 zł x 8 = 800 zł Założenie kwietnika - : 1 200 zł

Założenie kwietnika: 250 zł x 2 = 500

Posadzenie krzewów (wraz z roczną pielęgnacją): 1000

Projekt techniczny i budowlany 4 500 zł

Oznakowanie projektu 300(tabliczka) 500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 25 20026 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt miesięczny utrzymania ławek obywatelskich w Parku Michałowskim w okresie letnim - przyjęto 7 miesięcy:

Koszenie trawnika 0,35 zł x 100 m = 35 zł

Pielęgnacja kwiatów (klomby) 9 zł x 2 = 18 zł

Odchwaszczanie 0,35 zł x 100m = 35 zł

Przegląd i konserwacja "Ławek Obywatelskich" 200 zł

Suma: 288 zł x 7 miesięcy = 2016 złKoszt miesięczny utrzymania ławek obywatelskich w Parku Michałowskim w okresie zimowym - przyjęto 5 miesięcy

Przegląd i konserwacja "Ławek Obywatelskich" 150 zł x 3 = 450 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 466500,00 zł

Załączniki

  • przykład - Park Kazimierzowski_2.JPG
  • przykład-Park Kaziemierzowski.JPG
  • własność_lokalizacja projektu.jpg
  • wygląd terenu obecnie.JPG