Wydział Infrastruktury_Praga Północ - zmiany z 2017-05-23 13:01:23
Powrót do projektu

Ulice Nieporęcka i Tarchomińska przyjazne dla pieszych: nowe chodniki, uporządkowanie parkowania, rekultywacja zieleni i nasadzenia

Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej

status: Trwa ocena


Projekt ma na celu uporządkowanie parkowania, odnowienie ciągów pieszych i zieleni na Nieporęckiej i Tarchomińskiej, oraz wprowadzenie na obu ulicach ruchu jednokierunkowego (Nieporęcka - w kierunku Ząbkowskiej, Tarchomińska - w kierunku Białostockiej)rekultywację doszczętnie zniszczonej zieleni i jej wygrodzenia na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.047106385231018047106385231
szerokość geograficzna: 52.2560387367214862560387367215

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulice Nieporęcka i Tarchomińska

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice Nieporęcka i Tarchomińska domykają kompleks "Konesera" od strony wschodniej. Ich rewitalizacja doskonale wpisze się w dobre zmiany zachodzące w tej okolicy Pragi.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • Piesi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rewitalizacja ulic zieleni na Nieporęckiej i Tarchomińskiej w pozytywny sposób wpłynie na dostępność dla pieszych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi, którzy obecnie przeciskają się tam między autami zastawiającymi chodniki. Projekt wychodzi naprzeciw Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr. 1539/2016 ws. tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie m. st. Warszawy.przestrzeń publiczną oraz jakość życia w sąsiedztwie tych dwóch ulic.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest uporządkowanie ulic Nieporęckiej i Tarchomińskiej, renowacja ciągów pieszych oraz zieleni, a także czytelne wyznaczenie części ulicy przeznaczonej dla różnych uczestników ruchu. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na obu ulicach umożliwi zawężenie jezdni, a co za tym idzie - poprawę bezpieczeństwa dla pieszych, m. in. dzieci i seniorów, oraz uporządkowanie parkowania. Wraz z rekultywacją zieleni rekultywacja i uporządkowanie zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej. Dzięki temu obie ulice staną się przyjazne dla mieszkańców oraz wpiszą w pozytywne zmiany zachodzące na Pradze wraz z realizowanym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. Projekt pozwoli wykorzystać dostępną przestrzeń w sposób przyjazny pieszym, nie naruszając przy tym interesu osób zmotoryzowanych - łączna liczba miejsc do parkowania na obu ulicach nie zmieni się po reorganizacji w istotny sposób. Jezdnie są na Nieporęckiej i Tarchomińskiej bardzo szerokie, a ruch jednokierunkowy i wprowadzenie parowania na jezdni pozwolą lepiej wykorzystać tę przestrzeń.

W szczególności projekt zakłada :

- Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego rekultywację trawników (obecnie w większości zabłoconych klepisk), oraz ich wygrodzenie na obu ulicach: w przypadku Nieporęckiej - od Białostockiej w kierunku Ząbkowskiej, w przypadku Tarchomińskiej - odwrotnie. Celem takiego rozwiązania jest możliwość zwężenia pasów ruchu, a tym samym - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość uzyskania miejsca pod organizację parkowania na jezdni. - Wyznaczenie równoległych miejsc do parkowania na jezdni: po zachodniej stronie ul. Nieporęckiej oraz po zachodniej stronie Tarchomińskiej, a tym samym - uwolnienie chodników dla pieszych. - Czytelne wyznaczenie przestrzeni adresowanej do różnych użytkowników wedle zasady 'jezdnia dla samochodów' oraz 'chodniki dla pieszych'. - Rekultywacja zieleni na obu ulicach - nasadzenia drzew i trawników. Konieczne będą wygrodzenia od strony zatok parkingowych. Projekt wychodzi naprzeciw Zarządzeniu Prezydenta m. st. Warszawy nr. 1539/2016 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie m. st. Warszawy. Szczegółowy szkic projektu znajduje się w załączonym pliku., przynajmniej od strony jezdni,

- nasadzenie drzew i krzewów,

- remont chodników,

- postawienie koszy na psie odchody.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Trawniki i tereny zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej zostały praktycznie w całości rozjechane i wyniszczone przez kierowców parkujących na nich samochody; obecnie to klepiska, na których nie rośnie nic poza dzikimi kępami trawy w zabłoconych rowach - koleinach. Obie ulice stanowią w dużej mierze dziki parking - bynajmniej nie tylko dla mieszkańców. Obecny stan rzeczy na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej nijak ma się do działań rewitalizacyjnych zachodzących w dzielnicy, tym bardziej że ulice te domykają kompleks "Konesera" od strony wschodniej. Ich rewitalizacja doskonale wpisze się w dobre siew zmiany zachodzące w tej okolicy Pragi. Projekt pozwoli wykorzystać dostępną przestrzeń w sposób przyjazny pieszym, nie naruszając przy tym interesu osób zmotoryzowanych - liczba miejsc do parkowania po reorganizacji nie zmieni się w istotny sposób. Co więcej, dzięki zwężeniu pasów poprawi się bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci i seniorów. W obecnej sytuacji szerokie pasy zachęcają do rozpędzania się.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nasadzenie 24 młodych drzew (obwód pnia 14-16 cm) na ul. Tarchomińskiej i Nieporęckiej - 28,8 tys. zł

Posadzenie 12 krzewów - 1,2 tys. zł

Urządzenie (odtworzenie i utworzenie) +/- 200 m2 trawnika po wschodniej stronie na ul. Tarchomińskiej - 4,4 tys. zł Położenie chodników na Tarchomińskiej: +/- 100 m2 - 25 tys. zł (w tym ewentualna korekta krawędzi z jezdnią, by szerokość wyznaczonych miejsc parkingowych i zawężonych pasów jezdni spełniała normy przepisowe)

Remont chodników (zapadniętych i uszkodzonych fragmentów nawierzchni) - 20 tys. zł

Odtworzenie +/- 500 m2 trawnika zniszczonego przez samochody na ul. Nieporęckiej - 11 tys. zł

Wygrodzenie trawników od strony jezdni i miejsc parkingowych na obu ulicach (by znowu nie zostały zdewastowane przez parkujące auta) - 35 100 tys. zł (?) Wyznaczenie miejsc parkingowych w pasie jezdni obu ulic - ? Kosztorys nie uwzględnia reorganizacji świateł na ul. Ząbkowskiej - ta praca zostanie wykonana wraz z realizacją opóźnionego projektu "Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze".

Postawienie 8 koszy na psie odchody - 3,6 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 104 200169 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Nieporęcka-Tarchomińska.pdf