Dom Kultury Świt_Targówek - zmiany z 2017-04-25 15:25:25
Powrót do projektu

Mini ogród botaniczny przy Domu Kultury Świt

Zielony Park dla rodzin

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada uzupełnienie roślinności na terenie Parku przy Domu Kultury „Świt” – posadzenie różnych gatunków.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0214376449584960214376449585
szerokość geograficzna: 52.2848967224061

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Ogród będzie zlokalizowany w Parku przy Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.

Istotne informacje o lokalizacjiOgród umieszczony będzie w ogólnodostępnym parku

Park obok Domu Kultury Świt.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówMini ogród botaniczny będzie

Park jest miejscem ogólnodostępnym , i wielofunkcyjnym stworzonym przez i dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy Targówek o walorach edukacyjnych i przyrodniczym.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada powstanie przy posadzenie w parku Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek mini ogrodu botanicznego z drzewami i krzewami, zaprojektowanego przez architekta krajobrazu według pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców Dzielnicy Targówek. Ogród botaniczny ma być miejscem edukacji przyrodniczej ze zbiorem ciekawych różnych roślin (drzew i krzewów). We wstępnych założeniach, w projekcie ogrodu mają się znaleźć elementy małej architektury, ławki oraz nasadzenia drzew i krzewów różnych gatunków, zaproponowanych przez mieszkańców w czasie konsultacji społecznych i zweryfikowanych przez Organizatora Parku, aby wybrać rośliny, które będą miały szanse przetrwać w zaistniałych warunkach. W ogrodzie przeważać będą drzewa i krzewy bez rabat bylinowych czy roślin jednorocznych. Ogród skupiać będzie rośliny drzewiaste, tak by minimalizować potrzebę pielęgnacji ogrodu. Przy każdym drzewie czy krzewie umieszczona będzie informacja o nazwie rośliny i ciekawostka na temat danego gatunku. Ogród będzie służył działaniom edukacyjnym dla dzieci i dorosłych związanych z przyrodą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Dzielnicy Targówek brakuje klimatycznego, ogólnodostępnego miejsca stworzonego dla mieszkańców z otwartym ogrodem z ciekawymi gatunkami Parku przy Domu Kultury „Świt” można jeszcze posadzić wiele roślin.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychProjekt mini ogrodu botanicznego – 8000 zł Zakup ławeczek – 5000 zł Zakup tabliczek informacyjnych – 1000 zł Założenie ogrodu przez firmę zewnętrzną (wraz z zakupem roślin)– 32000

Zakup, posadzenie roślin z gwarancją lub pielęgnacją w pierwszym roku – 32 000,00

Koszty oznakowania terenu/systemu identyfikacji wizualnej – tablica 200 x 500 mm – 600 zł650 zł

Koszty oznakowania terenu – strzałka – 700,00 zł
Całkowity koszt projektu: 46 60033 350,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji ogrodu drzew - 2000 20000


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki