Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 16:48:23
Powrót do projektu

Skwerek Stołeczny

status: Zgłoszony


Zamiana nikomu niepotrzebnej zabetonowanej powierzchni przy skrzyżowaniu ulic Stołecznej (Popiełuszki) i Krasińskiego na zieleń.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9769062697887429769062697887
szerokość geograficzna: 52.2663624418947352663624418947

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Stołecznej (obecnie Popiełuszki) i Krasińskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Teren po zachodniej stronie skrzyżowania, pośrodku między jezdniami ulicy Krasińskiego, między chodnikiem (przejściem dla pieszych) a jezdnią ulicy Stołecznej (Popiełuszki)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Urządzenie zieleńca zamiast kostki bauma - posadzenie trawy i krzewów, analogicznie do zieleńca pod drugiej (wschodniej) stronie skrzyżowania. Jeśli to możliwe, warto też posadzić drzewa - na razie w tym miejscu, po południowej stronie, z boku wybetonowanej powierzchni, rośnie jeden platan.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń w mieście jest bardzo istotna, więc jeśli wybetonowana powierzchnia nie jest nikomu potrzebna i można niewielkim kosztem zamienić ją w zieleń - to warto to zrobić.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Założenie kwietnika: 250 zł/m2 x 35m2 150 m2 = 9000 37 500


Całkowity koszt projektu: 9 00037 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki