Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 16:30:20
Powrót do projektu

Skwerek Stołeczny

status: Zgłoszony


Zamiana nikomu niepotrzebnej zabetonowanej powierzchni przy skrzyżowaniu ulic Stołecznej (Popiełuszki) i Krasińskiego na zieleń.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9769062697887
szerokość geograficzna: 52.2663624418947

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Stołecznej (obecnie Popiełuszki) i Krasińskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Teren po zachodniej stronie skrzyżowania, pośrodku między jezdniami ulicy Krasińskiego, między chodnikiem (przejściem dla pieszych) a jezdnią ulicy Stołecznej (Popiełuszki)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Urządzenie zieleńca zamiast kostki bauma - posadzenie trawy i krzewów, analogicznie do zieleńca pod drugiej (wschodniej) stronie skrzyżowania. Jeśli to możliwe, warto też posadzić drzewa - na razie w tym miejscu, po południowej stronie, z boku wybetonowanej powierzchni, rośnie jeden platanPrzy okazji porządków na skrzyżowaniu warto rozważyć przesadzenie platana, który rośnie przy samej krawędzi jezdni przy przejściu dla pieszych, oraz odsłonięcie pomnika po zachodniej stronie przejścia dla pieszych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń w mieście jest bardzo istotna, więc jeśli wybetonowana powierzchnia nie jest nikomu potrzebna i można niewielkim kosztem zamienić ją w zieleń - to warto to zrobić.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Założenie kwietnikatrawnika: 250 zł/m2 x 150 m2 = 37 500 zł


Całkowity koszt projektu: 37 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji skwerku: 1000 złotych rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Skwerek Stoleczny dzis.jpg
  • Skwerek Stoleczny - pogladowa wizualizacja projektu.jpg