Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-01-25 09:53:25
Powrót do projektu

Tablice edukacyjne przy SP 138

status: Trwa ocenaZgłoszony


Ideą projektu jest zapoznanie mieszkańców z bogactwem gatunkowym zwierząt, roślin, które zadomowiły się w Wawrze oraz zapoznanie z historią okolicy (Międzylesia).

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Pożaryskiego 2

Istotne informacje o lokalizacji

teren przy szkole podstawowej nr 138 (plot otaczający szkołę) znajdującej się w okolicy parku krajobrazowego


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy, korzystający z boiska ogólnodostępnego przy szkole podstawowej nr 138. Jak również mieszkańcy korzystający ze spacerów w okolicy szkoły i pobliskiego lasu.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada instalacje tablic informacyjno-edukacyjnych przy szkole podstawowej 138. Tablice mają zawierać informacje o gatunkach zwierząt, roślin żyjących na terenie gminy Wawer, oraz informacje o okolicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tablice edukacyjne uświadomią mieszkańcom bogactwo otaczającego ich środowiska. Powinno to poprawić wrażliwość ludzi na problematykę ochrony przyrody. Estetyczne i kolorowe tablice będą doskonałym materiałem uzupełniającym edukację szkolną i atrakcją dla najmłodszych mieszkańców Międzylesia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablice, wraz z kolorowymi plakatami, montażem na plocie szkołyIlość tablic 6 szt.

Koszt projektu 12 000 pln


Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki