Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-02-01 12:48:01
Powrót do projektu

Umieszczenie rynienek w chodnikach dla słabowidzących i niewidomych od Al. Solidarności do Sierakowskiego i Kłopotowskiego

status: Zgłoszony


Rynienki w chodnikach dla osób słabowidzących i niewidomych od Al. Solidarności przystanek tramwajowy do ul. Sierakowskiego CPKSO(Kliniczny Szpital Okulistyczny), od Al. Solidarności przystanek tramwajowy do ul. Kłopotowskiego Urząd Dzielnicy wejście główne

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.030105042300420301050423004
szerokość geograficzna: 52.251546875261462515468752615

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ul. Sierakowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

- ul. Sierakowskiego - odcinek SPKSOKliniczny Szpital Okulistyczny- Al. Solidarności

- od ul. Kłopotowskiego UD Urząd Dzielnicy wejście główne do Al. Solidarności przystanek autobusowo- tramwajowy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • niewidomi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówUłatwienie poruszania

Wmontowanie rynienek ułatwi niedowidzącym i niewidomym poruszanie się w przestrzeni publicznej, gdyż obecnie jest dużo przeszkód w postaci wysokich krawężników, zastawionych nieprawidłowo samochodów. Mam nadzieję, że wmontowanie rynienek ułatwi dojście do SPKSO, do Urzędu Dzielnicy i do metra.


Pełny opis projektu

Umieszczenie rynienek w chodnikach

1. od Al. Solidarności przyst. tramwajowy do ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna - 270 m x 80 = 21.600

2. na wysokości Szpitala Praskiego do bramy SPKSOKlinicznego Szpitala Okulistycznego, ul. Sierakowskiego - 200 m x 80 = 16.000

3. ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna do Urzędu Dzielnicy wejście główne - 100 m x 80 = 8.000

4. Al. Solidarności przyst. tramw. przy Parku Praskim, do u. Targowa metro - 450 m x 80 = 36 000

Razem 81.600


Uzasadnienie dla realizacji projektuDojście niewidomych i niedowidzących z przystanku tramwajowego Al. Solidarności do Samodzielnego Publicznego Szpitala Okulistycznego oraz do Urzędu Dzielnicy ul. Kłopotowskiego. Zarówno mieszkańcy Warszawy jak i spoza miasta potrzebują dojść do Szpitala Klinicznego Okulistycznego. Umieszczenie rynienek ułatwi im dojście do celu.

Niedowidzący i niewidomi mieszkańcy oraz przyjeżdżający z całej Polski, niejednokrotnie po raz pierwszy, nie znają tego terenu i wmontowanie tych rynienek na pewno ułatwi pokonanie tych trudności. Również dzięki wmontowaniu rynienek osoby z niepełnosprawnością niedowidzenia będą łatwiej mogły dojść do Urzędu Dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Umieszczenie rynienek w chodnikach

1. od Al. Solidarności przyst. tramwajowy do ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna - 270 m x 80 = 21.600

2. na wysokości Szpitala Praskiego do bramy SPKSO, ul. Sierakowskiego - 200 m x 80 = 16.000

3. ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna do Urzędu Dzielnicy wejście główne - 100 m x 80 = 8.000

4. Al. Solidarności przyst. tramw. przy Parku Praskim, do uul. Targowa metro - 450 m x 80 = 36 000

Razem 81.600


Całkowity koszt projektu: 81 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki