Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-03-16 12:55:16
Powrót do projektu
Umieszczenie rynienek w chodnikach dla słabowidzących i niewidomych od Al. Solidarności do Sierakowskiego i

Ścieżka dotykowa z polem uwagi dla osób z dysfunkcją wzroku od Solidarności do Kłopotowskiego

status: Zgłoszony Rynienki w chodnikach dla osób słabowidzących i niewidomych


Ścieżka dotykowa z polem uwagi dla osób z dysfunkcją wzroku od Al. Solidarności przystanek tramwajowy do ul. Sierakowskiego (Kliniczny Szpital Okulistyczny), od Al. Solidarności przystanek tramwajowy do ul. Kłopotowskiego Urząd Dzielnicy wejście główne

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0301050423004
szerokość geograficzna: 52.2515468752615

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ul. Sierakowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

- ul. Sierakowskiego - odcinek Kliniczny Szpital Okulistyczny- Al. Solidarności

- od ul. Kłopotowskiego Urząd Dzielnicy wejście główne do Al. Solidarności przystanek autobusowo- tramwajowy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • niewidomi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wmontowanie rynienek ułatwi niedowidzącym i niewidomym poruszanie się w przestrzeni publicznej, gdyż obecnie jest dużo przeszkód w postaci wysokich krawężników, zastawionych nieprawidłowo samochodów.


Pełny opis projektu

Umieszczenie rynienek w chodnikach

1. od Al. Solidarności przyst. tramwajowy do ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna - 270 m x 80 = 21.600

2. na wysokości Szpitala Praskiego do bramy Klinicznego Szpitala Okulistycznego, ul. Sierakowskiego - 200 m x 80 = 16.000

3. ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna do Urzędu Dzielnicy wejście główne - 100 m x 80 = 8.000

4. Al. Solidarności przyst. tramw. przy Parku Praskim, do u. Targowa metro - 450 m x 80 = 36 000

Razem 81.600


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niedowidzący i niewidomi mieszkańcy oraz przyjeżdżający z całej Polski, niejednokrotnie po raz pierwszy, nie znają tego terenu i wmontowanie tych rynienek na pewno ułatwi pokonanie tych trudności. Również dzięki wmontowaniu rynienek osoby z niepełnosprawnością niedowidzenia będą łatwiej mogły dojść do Urzędu Dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Umieszczenie rynienek w chodnikach

1. od Al. Solidarności przyst. tramwajowy do ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna - 270 m x 80 = 21.600

2. na wysokości Szpitala Praskiego do bramy SPKSO, ul. Sierakowskiego - 200 m x 80 = 16.000

3. ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna do Urzędu Dzielnicy wejście główne - 100 m x 80 = 8.000

4. Al. Solidarności przyst. tramw. przy Parku Praskim, do ul. Targowa metro - 450 m x 80 = 36 000

Razem 81.600Projekt uwzględnia edukację młodzieży o dysfunkcji wzroku w klasach VII, VIII Szkoły Podstawowej. Dotyczy wyjazdu młodzieży szkolnej w 30 osobowych grupach do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

Rozdanie młodzieży broszur pt. Praktyczne zasady współpracy osób widzących z niewidomymi.

Koszt wyjazdu młodzieży ( 600 osób ) w 30 osobowej grupie, czyli będzie 20 grup

Koszt oprowadzenia jednej grupy wynosi 50.00 zł. ( 20 grup x 50zł=1.000zł )

Wyjazdy w roku szkolnym 2018/2019 2x w miesiącu (od IX - VI)

Koszt druku broszury tysiąc szt. wynosi 650zł.

Wyjazd edukacyjny plus ulotka wyniesie 1650.00 zł.

Cały koszt projektu 83.250.00zł


Całkowity koszt projektu: 81 60083 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki