Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-03-17 09:26:17
Powrót do projektu

Ścieżka dotykowa z polem uwagi dla osób z dysfunkcją wzroku od Solidarności do Kłopotowskiego

status: Zgłoszony


Ścieżka dotykowa z polem uwagi dla osób z dysfunkcją wzroku od Al. Solidarności przystanek tramwajowy "Metro II" do ul. Sierakowskiego (Kliniczny Szpital Okulistyczny), od Al. Solidarności przystanek tramwajowy do ul. Kłopotowskiego Urząd Dzielnicy wejście główne

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0301050423004
szerokość geograficzna: 52.2515468752615

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ul. Sierakowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

- ul. Sierakowskiego - odcinek Kliniczny Szpital Okulistyczny- Al. Solidarności

- od ul. Kłopotowskiego Urząd Dzielnicy wejście główne do Al. Solidarności przystanek autobusowo- tramwajowy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • niewidomi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wmontowanie rynienek ułatwi niedowidzącym i niewidomym poruszanie się w przestrzeni publicznej, gdyż obecnie jest dużo przeszkód w postaci wysokich krawężników, zastawionych nieprawidłowo samochodów.


Pełny opis projektu

Umieszczenie rynienek w chodnikach

1. od Al. Solidarności przyst. tramwajowy do ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna - 270 m x 80 = 21.600

2. na wysokości Szpitala Praskiego do bramy Klinicznego Szpitala Okulistycznego, ul. Sierakowskiego - 200 m x 80 = 16.000

3. ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna do Urzędu Dzielnicy wejście główne - 100 m x 80 = 8.000

4. Al. Solidarności przyst. tramw. przy Parku Praskim, do u. Targowa metro - 450 m x 80 = 36 000

Razem 81.600


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niedowidzący i niewidomi mieszkańcy oraz przyjeżdżający z całej Polski, niejednokrotnie po raz pierwszy, nie znają tego terenu i wmontowanie tych rynienek na pewno ułatwi pokonanie tych trudności. Również dzięki wmontowaniu rynienek osoby z niepełnosprawnością niedowidzenia będą łatwiej mogły dojść do Urzędu Dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Umieszczenie rynienek w chodnikach

1. od Al. Solidarności przyst. tramwajowy do ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna - 270 m x 80 = 21.600

2. na wysokości Szpitala Praskiego do bramy SPKSO, ul. Sierakowskiego - 200 m x 80 = 16.000

3. ul. Kłopotowskiego sygnalizacja świetlna do Urzędu Dzielnicy wejście główne - 100 m x 80 = 8.000

4. Al. Solidarności przyst. tramw. przy Parku Praskim, do ul. Targowa metro - 450 m x 80 = 36 000

Razem 81.600Projekt uwzględnia edukację młodzieży o dysfunkcji wzroku w klasach VII, VIII Szkoły Podstawowej. Dotyczy wyjazdu młodzieży szkolnej w 30 osobowych grupach do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

Rozdanie młodzieży broszur pt. Praktyczne zasady współpracy osób widzących z niewidomymi.

Koszt wyjazdu młodzieży ( 600 osób ) w 30 osobowej grupie, czyli będzie 20 grup

Koszt oprowadzenia jednej grupy wynosi 50.00 zł. ( 20 grup x 50zł=1.000zł )

Wyjazdy w roku szkolnym 2018/2019 2x w miesiącu (od IX - VI)

Koszt druku broszury tysiąc szt. wynosi 650zł.

Wyjazd edukacyjny plus ulotka wyniesie 1650.00 zł.

Cały koszt projektu 83.250.00zł


Całkowity koszt projektu: 83 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki