kswitalska - zmiany z 2017-04-10 12:45:10
Powrót do projektu

Podwórkowy teatr

status: Zgłoszony


Mieszkańcy - mieszkańcom, to motto projektu. Zajęcia teatralne dla amatorów - mieszkańców Starych Włoch, którzy marzą o występach scenicznych, ale nigdy nie mieli okazji, aby tego dokonać. Przygotowany pod okiem instruktora spektakl będzie wystawiony na kilku dużych podwórkach. W ten sposób "teatr przyjdzie do mieszkańców".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9114456176758
szerokość geograficzna: 52.2003250420927

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Solipska 17/19 Dom Kultury "Włochy, Stare Włochy

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia teatralne odbywać się będą w budynku Gimnazjum nr 112, przy ul. Solipskiej 17/19DOMU KULTURY "WŁOCHY", ul. Bolesława Chrobrego 27.

Spektakl będzie wystawiany m.in. na podwórkach: ul. Kleszczowa, ul. Krańcowa, ul. Naukowa, os. Chrobrego.


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nieodpłatne zajęcia teatralne dla zainteresowanych i chętnych mieszkańców prowadzone będą w soboty w godz. 16.00 - 18.00 w okresie od początku marca lutego do końca majaczerwca, czyli 13 20 zajęć po 2 godziny. Prezentacja spektaklu - 2 kolejne soboty czerwca po 4 godz.


Pełny opis projektu

Szeroko zakrojona promocja projektu powinna pomóc w rekrutacji osób zainteresowanych i chętnych.

Zatrudniony będzie specjalista - instruktor teatralny. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym wybiorą sztukę teatralną.

Przygotowanie występu będzie miało miejsce podczas 13 20 zajęć po 2 godziny (łącznie 26 40 godzin). Uczestnicy nauczą się ruchu scenicznego, prawidłowej dykcji, rozumienia tekstu mówionego, a także kreatywnego podejścia do wyboru kostiumów i dekoracji scenicznej. Poczują radość z sukcesu, z pokonania własnych słabości.

Występy grupy teatralnej na podwórkach kilku osiedli pozwolą na obcowanie z kulturą ich mieszkańcom. Ciekawy spektakl może być dobrą rozrywką, zabawą i refleksją dla widzów, oglądających sztukę z okien, balkonów swoich mieszkań, czy z kocyków rozłożonych na trawie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wiele osób ma potrzebę ekspresji teatralnej, chociaż nie zawsze sobie to uświadamiają. Być może podczas zajęć uczestnicy odkryją i rozwiną swoje talenty sceniczne, odczują radość sukcesu. Będą mogli coś z siebie ofiarować innym, swoim sąsiadom, mieszkańcom Starych Włoch. Realizacja projektu wzmocni więź z kulturą zarówno wykonawców, jak i widzów, a także uświadomi, że teatr może dziać się również na ich podwórkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Wynagrodzenie instruktora teatralnego - 13 zajęć x 200 zł. = 2.600 zł. Prezentacje spektaklu - 8 godz. x 100 zł. = 800zł. Wykupienie licencji na wystawienie sztuki = 500 zł. Elementy dekoracyjne, ew. wypożyczenie kostiumów = 200 zł.3360 zł ( 70 zł brutto za godz.)

- Wynagrodzenie za obsługę elektroakustyczna 3 prób generalnych i 2 spektakli 440 zł brutto

- Scenografia, kostiumy 1500 zł

- Opłaty licencyjne (teks, muzyka) 1000 zł

- promocja, rekrutacja reklama – 1600 zł


Całkowity koszt projektu: 7 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki